SEKTÖREL KÜMELERDEKİ KOBİ'LER İÇİN STRATEJİ GELİŞTİRME PROJESİ (SMEEXCEL)

Amaç: Sektörel kümelerdeki KOBİ'lerin işbirliği konusunda strateji belirleme çalışmalarına destek olacak metotların geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması.

Kapsam: Metodoloji geliştirme çalışmaları ve proje sonrası yapılacak yaygınlaştırma çalışmalarına altyapı sağlamak amacı ile KOBİ'lere yönelik eğitim programlarının hazırlanması.

Taraflar: Supply Network Shannon yöneticiliğinde İrlanda, İngiltere, Polonya, Çek Cumhuriyeti ve Türkiye'den üniversite, meslek örgütü ve KOBİ'ler tarafından gerçekleştirilmiştir. Projeye Türkiye'den meslek örgütü olarak TAYSAD, KOBİ olarak Farel firması ve araştırma kuruluşu olarak REF (Gündüz Ulusoy ve Hande Yeğenoğlu) katılmıştır.

Gelişmeler: Proje önerisi Leonardo da Vinci programına sunulmuş ve desteklenmiştir. Proje, 4 Kasım 2004 tarihinde başlamış, 31 Aralık 2006 tarihinde sona ermiştir.

Proje dahilinde 5 ülkede yapılan ve KOBİ'lerde işbirliklerinin araştırıldığı anketin sonuçları için tıklayınız.

13 Ekim 2005 tarihinde işbirlikleri hakkında bilgi vermek ve SMEexcel'i tanıtmak amacıyla proje ortaklarının da katıldığı bir Konferans düzenlenmiştir. "Rakiplerden Ortaklara: İşbirlikleri" başlıklı Konferans ile ilgili bilgi almak için tıklayınız.

Proje web sitesi için tıklayınız (İngilizce).