HAKKIMIZDA

TÜSİAD-Sabancı Üniversitesi Rekabet Forumu (REF), Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) ve Sabancı Üniversitesi ortak girişimleri ile Mart 2003 yılında kurulmuş bir araştırma merkezidir.

Amacımız, genel olarak küreselleşme, özel olarak da Avrupa Birliği ile bütünleşme sürecinde uluslararası piyasalarda Türk özel sektörünün kalıcı bir pazar payı elde edebilmesi için gerekli rekabet gücü, inovasyon ve teknoloji yönetimi, ve kıyaslama çalışmalarını yapmaktır.

Faaliyetlerimizi 3 ana kategoride toplayabiliriz;

  1.     Araştırma faaliyetleri
  2.     Bilgi yayılımı faaliyetleri
  3.     İşbirlikleri

Araştırma Faaliyetleri:

Yukarıda belirttiğimiz amacımıza hizmet edecek, rekabet konulu araştırmalar, uluslararası seviyeleme ve en iyi uygulamaları belirleme çalışmaları yaptırmak, bu araştırmaları ve çalışmaları yapan gruplar içinde yer almak.

Bilgi Yayılımı Faaliyetleri:

Araştırma faaliyetlerimizin sonuçlarını yayınlayarak, bu sonuçların ulusal ve uluslararası düzeyde yayılımı ve etkinliğini sağlamak.

Konumuzda bilgi üretimini, yayılımını ve paylaşımını sağlamak için çalıştaylar, seminerler, konferanslar ve paneller düzenlemek, bunların sonuçlarını kamuoyuna iletmek.

Benzer amaçlara yönelik olarak hazırladığımız web sitemizin rekabet konusunda bir bilgi merkezi olmasını ve konu ile ilgili tüm tarafları bir araya getirici rol oynamasını hedefliyoruz.

İşbirlikleri:

Rekabet alanında ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmak ve ortak faaliyetlerde bulunmak.

Özellikle meslek örgütleri ve diğer ilgili sivil toplum kuruluşları ile sürekli temas halinde olarak rekabet konusunu onların da gündemlerinde öncelikli bir konuma getirmek.