Latest topics

REKABET FORUMU YAYINLARI

- "Türkiye'de Ekonomik Dinamizmin Gelişimi ve Geleceği" ; Yusuf Emre Akgündüz (Sabancı Üniversitesi) REF Not No. 2020-1

- "Understanding Firm Dynamics and Job Creation in Turkey Using the Entrepreneur Information System Database" ; Ümit Özlale ve Beyza Polat REF Çalışma Tebliği No.2019-2 (İngilizce)

- "Türkiye'deki Yetişkin Becerilerinin Kısa bir Değerlendirmesi: Yetişkin Becerileri Araştırması'nın (PIAAC) Sonuçları" ; Furkan Kavuncu (Bahçeşehir Üniversitesi/BETAM ) ve Sezgin Polat (Galatasaray Üniversitesi/GIAM) REF Çalışma Tebliği No. 2019-1 (İngilizce)

- "Türkiye'nin Küresel Rekabetçilik Endeksi Sıralaması Hakkında Değerlendirme" ; İzak Atiyas (Sabancı Üniversitesi/REF ) ve Zeren Tatar Taşpınar (Sabancı Üniversitesi) REF Not No. 2018-2

- "Labor productivity in manufacturing vs. construction in Turkey: A few puzzles" ; İzak Atiyas (Sabancı Üniversitesi/REF ) ve Zeren Tatar Taşpınar (Sabancı Üniversitesi) REF Not No. 2018-1 (İngilizce)

- "What happened to the sophistication of Turkey's exports?" ; İzak Atiyas (Sabancı Üniversitesi/REF ) ve Candan Erdemli (Sabancı Üniversitesi) REF Not No. 2017-2 (İngilizce)

Türkçe

DÜNYA EKONOMİK FORUMU İLE İŞBİRLİĞİ

Rekabet Forumu, Dünya Ekonomik Forumu - Küresel Rekabet Ağı'nın Türkiye'deki ortak kurumu olarak her yıl gerçekleştirilen Yönetici Görüşleri Anketi'ni düzenlemektedir. Bu anket, 140'dan fazla ülkenin verilerinden oluşan ve her yıl yayınlanan Küresel Rekabet Raporu'nun temel verilerinden biridir.

Türkçe

DIŞ TİCARETTE REKABET VERİTABANI

Bu uygulamanın amacı dünya ülkelerinin dış ticaret performanslarını birbirleriyle kıyaslamaktır. Bu amaçla Birleşmiş Milletler Comtrade veri tabanından tüm dünya ülkeleri ihracat ve ithalat bilgileri 1990 yılı ve sonrası için 1, 2 ve 3 haneli Uluslararası Standart Ticaret Sınıflaması (USTS) 3. Rev. (SITC Rev.3) bazında temin edilmiştir. Bu verilerden hareketle ülkelerin rekabet gücünü ve ticaret performansını ölçen standart endeksler türetilmiştir.

Türkçe
Türkçe