NANOTEKNOLOJİ VE TÜRKİYE

Amaç: Nanoteknoloji, günümüzde tekstil, inşaat, ilaç, otomotiv, elektronik, bilişim ve iletişim, eczacılık ve tıp alanlarında hızla gelişmektedir. Kullanımı sayesinde ortaya çıkan avantajlar nedeni ile 21. yüzyılın endüstriyel devrimi olarak biçimlenmektedir. Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin yanı sıra çevre-ekoloji güvenliği konusunda çok fazla bilgi birikimi olmamıştır ve olası olumsuz etkileri henüz saptanmadığından sorun olarak karşımızda durmaktadır. Bu raporda, son yıllarda dünyada gerçekleşen nanoteknoloji hamleleri üzerinde durulmuş, bu gelişmelerin dünya ve Türkiye açısından bilimsel ve ekonomik alandaki etkileri incelenerek durum değerlendirmesi yapılmıştır. Raporumuzda son 5 yılda gerçekleşen gelişmelerin ışığında önümüzdeki 5-10 yıl için strateji ve senaryo çalışması da yapılmıştır.

Kapsam: Günümüzde pasif nano yapılar, nano parçacıkların hazırlanması ve endüstriyel uygulamaları ticarileşme sürecindedir fonksiyonel (organik ve inorganik) kaplamalar, nano parçacıklar ile işlevi arttırılmış kozmetik ürünler, polimerik nano kompozitler, gibi birçok alanda uygulama başlamıştır. Konunun çok geniş olması nedeni ile nanoteknolojinin gelişim süreci, günümüzdeki ticari uygulamalara geniş yer verilmiştir. Bunun yanı sıra önümüzdeki 20 yıl içinde öngörülen nanoteknoloji uygulamaları hakkında bilgiler verilip Türkiye ekonomisinde hızla hayata geçebilecek olan konu başlıkları da irdelenmiştir.

Proje Ekibi: Prof. Dr. Yusuf Z. Menceloğlu ve Mehmet B. Kırca

Rapora ulaşmak için tıklayınız.