İMALAT SANAYİNDE YENİLİK ARAŞTIRMASI 2004/05

Amaç: Ülkemiz üretim sektörünün yenilikçilik kabiliyetinin ve potansiyelinin ölçülmesi; Türkiye'de imalat sanayiinin gerek teknik gerek organizasyonel ve yönetimsel gelişmesinin bir veri tabanına dayanılarak zaman boyutunda takip edilmesi; yapılan tespitlerin imalat sanayii ile paylaşılması; organizasyonel, yönetimsel ve teknik yeni kavram ve gelişmelerin imalat sanayiinde yayılmasına hizmet etme; çalışmaya katılan firmalara sektör içindeki yerlerine ilişkin bilgi aktarma; durum tespitinden hareketle imalat sanayiinin gelişimine yönelik öneriler geliştirilmesi ve imalat sanayii ile paylaşılması; siyasette ve bürokraside karar alıcılara güvenilir bilgi ve tespitler sunma.

Kapsam: Araştırmanın Türkiye'de geniş bir alanı kapsaması için 4 ayrı bölgede (İstanbul, Kocaeli, Konya ve Kayseri) yapılmıştır. Çalışma, imalat sanayiinin kimya, gıda, metal ve tekstil sektörlerini kapsamıştır. Bu araştırma; sadece metal sektörüne odaklanan ve Fraunhofer Institute for Systems and Innovation Research (ISI) liderliğinde 9 ülkeyi kapsayan uluslararası bir proje ile paralel olarak yürütülmüştür. Bu ülkeler, Almanya, Avusturya, Fransa, Hırvatistan, İngiltere, İsviçre, İtalya, Slovenya ve Türkiye'dir.

Taraflar: REFSabancı Üniversitesiİstanbul Teknik Üniversitesi ve Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü.

Proje Ekibi: H. Bahadır Akın, Çağrı Bulut, Dilek Çetindamar, Gündüz Ulusoy ve Hande Yeğenoğlu.

Gelişmeler: Veri toplama çalışmaları Temmuz 2004'te başlamış ve Ocak 2005 itibari ile 135 şirketle görüşmeler tamamlanmıştır. Görüşmeler İstanbul Teknik Üniversitesi ve Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nden araştırmacılar tarafından yapılmıştır. Çalışma sekiz ayrı rapor halinde yayımlanmaktadır. Eylül 2005 tarihinden itibaren projenin 2. aşaması çalışmaları başlamıştır.

Sonuçlar: Avrupa İmalat Sanayiinde Yenilik Araştırması 2004 sonuçlarına dayanılarak hazırlanan ve Türkiye için yapılan özet kıyaslamanın da yer aldığı Mayıs 2005 tarihli sunuma ulaşmak için burayı tıklayınız.

Türkiye çalışmasının özet sonuçlarını içeren İmalat Sanayiinde Yenilik Araştırması 2004/05 sunumu için tıklayınız.

İmalat Sanayiinde Yenilik Araştırması 2004/05 çalışmasının sonuçları:

 - Genel Yaklaşım ve Firma Profilleri
 - Rekabet ve İşbirlikleri
 - Üretim Sistemleri Teknolojileri
 - Yönetim Teknolojileri ve İnsan Kaynakları
 - Üretimde Modernizasyon
 - Kalite Yönetimi
 - Metal Sektöründe Üretim Yönetimi
 - Ar-Ge/Yeni Ürün Geliştirme/Yenilik