İMALAT SANAYİNDE İNOVASYON MODELLERİ VE UYGULAMALARI ARAŞTIRMASI PROJESİ 2006/07

Amaç: Genel anlamda projenin amacı, günümüzde ve görünür gelecekte geçerli ekonomik yapının önemli unsurlarından birisi olan inovasyon konusunda kavramsal ve kuramsal boyutlarının yanında geniş saha çalışmalarına da yer veren bir araştırma yapmaktır. Proje sonuçlarının ülkemizin inovasyon strateji ve politikalarının oluşturulmasına katkıda bulunacağı öngörülmektedir.

Kapsam: Tekstil ürünleri imalatı, kimyasal madde ve ürünleri imalatı, metal eşya endüstrisi, makina imalatı, elektrikli ev aletleri ve ekipmanları ve otomotiv endüstrisi sektörlerini kapsayan proje; İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ ve Kırklareli illerinin merkezlerini oluşturacağı 5 bölgede uygulanmaktadır. Projede hem firma düzeyinde inovasyon hem de inovasyon ağları üzerinde durulmaktadır.

Taraflar: REFSabancı Üniversitesi, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Yeditepe Üniversitesi ve SEDEFED (Sektörel Dernekler Federasyonu).

Proje Ekibi: Lütfihak Alpkan, Çağrı Bulut, Çiğdem Çipli, Gürhan Günday, Kemal Kılıç, M. Atilla Öner, Orçun Türegün, Gündüz Ulusoy.

Gelişmeler: Proje, TÜBİTAK tarafından araştırma projesi olarak desteklenmiştir. Proje 1 Ocak 2006 tarihinde başlatılmış ve 31 Aralık 2007 tarihinde sona ermiştir.