GIDA ENDÜSTRİSİNDE ULUSLARARASI REKABET GÜCÜ PROJESİ

Amaç: Gıda endüstrisinin uluslararası rekabet gücünün değerlendirilmesi.

Kapsam: Gıda endüstrisinin Türkiye'de ve dünyada karşılaştırmalı analizinin yapılması; uluslararası gıda endüstrisi şirketlerinin büyüme stratejilerinin incelenmesi; Türk gıda endüstrisindeki büyük ölçekli firmaların uluslararası ve yerli pazarlarda rekabet gücünün değerlendirilmesi ve uluslararası gıda şirketlerine karşısındaki konumlarının kıyaslanması; küreselleşme sürecinin Türk gıda endüstrisine getirdiği fırsatlar ve tehditlerin analizi.

Taraflar: Centre International de Hautes Etudes Agronomiques Mediterraneennes - Institut Agronomique Mediterraneen de Montpellier (CIHEAM-IAMM) ve Rekabet Forumu arasında yapılan anlaşma çerçevesinde, CIHEAM-IAMM, Marmara Üniversitesi, Galatasaray Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim üyeleri tarafından gerçekleştirilecektir.

Proje Ekibi: Aylin Ataay, Murat Donduran ve Selma Tozanlı.

Gelişmeler: Proje 4 Mart 2004 tarihinde başlamıştır ve ilk aşaması sonuçlanmıştır. Bu sonuçlar 4 Şubat 2005 tarihinde İstanbul'da düzenlenen bir Konferans ile Türkiye gıda endüstrisi yöneticilerine ve medyaya duyurulmuştur.
4 Şubat 2005 tarihli "Uluslararası Rekabet ve Türk Gıda Sanayii" Konferansı program ve sunumları için tıklayınız.

Raporun şimdilik birinci ve ikinci bölümleri tamamlanmış, üçüncü bölümü için ise 2008 yılının ilk yarısında tamamlanması hedefi konmuştur. Rapor, 5 Ekim 2007 günü kamuoyuna tanıtılmıştır. Rapora ulaşmak için tıklayınız.
Toplantı programı için tıklayınız.

5 Ekim 2007 tarihli toplantıda TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Arzuhan Doğan Yalçındağ (sunum için tıklayınız) ve TÜSİAD Sanayi, Hizmetler ve Tarım Komisyonu Başkanı Dr. Erdal Karamercan'ın (sunum için tıklayınız) yaptığı konuşmalar için tıklayınız.