Dünya Ekonomik Forumu Küresel Rekabet Ağı - Yönetici Görüşleri Anketi

WEF - GLOBAL COMPETITIVENESS NETWORK

Dünya Ekonomik Forumu (World Economic Forum, WEF) ile Küresel Rekabet Ağı (Global Competitiveness Network) kapsamında yapılan işbirliği neticesinde, programın Türkiye'deki ortak kurumu 2004 yılından bu yana Rekabet Forumu’dur.

World Economic Forum'un her yıl ülkelerin uluslararası rekabet gücünü karşılaştırdığı ve tüm dünya tarafından ilgiyle izlenen Küresel Rekabetçilik Raporu (Global Competitiveness Report), 130'un üzerinde ülkeyi kapsamaktadır. Ülkelerarası kıyaslama, istatistikî verilere ve yöneticilerle yapılan anket sonuçlarına dayanmaktadır. Söz konusu Yönetici Görüşleri Anketi (Executive Opinion Survey) her yıl REF tarafından uygulanmaktadır.

2004 yılından bu yana anket Türkçeye tercüme edilerek yaklaşık 500 firmaya ulaştırılmaktadır. 100'e yakın firmadan geri dönüş elde edilmekte ve WEF'in İsviçre'deki merkezine gönderilmektedir. Sonuçlar her yıl Eylül ayında WEF tarafından açıklanmaktadır.

Raporlara Dünya Ekonomik Forumu web sayfasından ulaşmak için lütfen tıklayınız.