DIŞ TİCARETTE REKABET VERİTABANI

Bu uygulamanın amacı dünya ülkelerinin dış ticaret performanslarını birbirleriyle kıyaslamaktır. Bu amaçla Birleşmiş Milletler Comtrade veri tabanından tüm dünya ülkeleri ihracat ve ithalat bilgileri 1990 yılı ve sonrası için 1, 2 ve 3 haneli  Uluslararası Standart Ticaret Sınıflaması (USTS) 3. Rev. (SITC Rev.3) bazında temin edilmiştir. Bu verilerden hareketle ülkelerin rekabet gücünü ve ticaret performansını ölçen standart endeksler türetilmiştir.  Söz konusu endeksler şunlardır:

 1. Açıklanmış Karşılaştırmalı Üstünlükler Endeksi
 2. Göreli İhracat Avantajı Endeksi 
 3. Göreli İthalat Avantajı Endeksi
 4. Göreli Ticaret Avantajı Endeksi
 5. Açıklanmış Rekabetçilik Endeksi
 6. Lawrence Endeksi
 7. Ticarette Uzmanlaşma Endeksi
 8. Hammadde Kaynaklarına Dayalı İhracat Payı
 9. Düşük Düzey Teknolojiye Dayalı İhracat Payı
 10. Orta Düzey Teknolojiye Dayalı İhracat Payı
 11. Yüksek Düzey Teknolojiye Dayalı İhracat Payı
 12. Çeşitlilik Endeksi
 13. Ortalama Sıradanlık Endeksi
 14. İhracat Gelişmişlik Endeksi

Kullanım kolaylığı gözetilerek hazırlanan arayüzde kullanıcı; 1,2,3 haneli sınıflama içinden seçtiği mal grubu için birden fazla ülkeyi  birden fazla endeks bazında belli bir yıl veya dönem için birbiriyle kıyaslama olanağına sahiptir. Kullanıcıya seçtiği ülke veya ülkeleri OECD, AB-27 ve G-8 ülke grupları ve bu ülke gruplarının ortalamaları ile kıyaslama imkanı ayrıca sunulmuştur. Kıyaslama sonucu hem tablo hem de grafik olarak kullanıcıya sunulmaktadır.

Karşılaştırmalı endekslere ulaşmak için, lütfen tıklayınız: