'Türkiye’de Şirketlerin Anatomisi: Neler Öğrendik ve Neden Önemli' Toplantısı (10 Ekim 2018)

10 Ekim 2018

İş sektöründe faaliyet gösteren firmaların profillerinin ve dağılımının analiz edilmesi bir ülkenin makroekonomik performansının öngörülmesinde ve yönetilmesinde büyük rol oynamaktadır. İş sektörünün analizi üzerine çalışmalar da ekonomi biliminin son yıllarda hızla geliştiği bir alan olarak karşımıza çıkmaktadır. Türkiye’de de şirket düzeyinde veri kullanma imkanı arttıkça bu alanda önemli ilerlemeler kaydedilmektedir.

3_0

İş sektörünün analizi üzerine gerçekleştirilen çalışmalardan esinlenerek “OECD Türkiye Ekonomik İncelemeler” raporunda kullanılan analiz ve bilgilerin paylaşılmasını amaçlayan “Türkiye’de Şirketlerin Anatomisi: Neler Öğrendik ve Neden Önemli” toplantısı 11 Ekim 2018 tarihinde 09.40-11.30 saatleri arasında TÜSİAD Genel Merkezi’nde gerçekleştirilmiştir. Toplantıda özellikle ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik ve finansal gerilimler ortamında bu bakış açısının ekonomi politikası ve yapısal reformlarla ilgili dikkat çektiği öncelikler OECD Kıdemli Türkiye Analisti Dr. Rauf Gönenç’in sunumu ile ortaya konulmuştur. Sunum akabinde REF Direktörü İzak Atiyas moderatörlüğünde gerçekleşen panelde bu öncelikler tartışılmıştır.

4_0

Gündem

09.40

Hoşgeldiniz

Dr. Bahadır Kaleağası, TÜSİAD Genel Sekreteri ve Yönetim Kurulu Üyesi

09.45

Sunum: Türkiye’de Şirketlerin Anatomisi: Neler Öğrendik ve Neden Önemli

Dr. Rauf Gönenç, OECD Kıdemli Türkiye Analisti 

10.15

Panel

 Moderatör: Doç. Dr. İzak Atiyas, TÜSİAD-Sabancı Üniversitesi Rekabet Forumu Direktörü

Prof. Dr. Seyfettin Gürsel, BETAM Araştırma Enstitüsü Direktör

Tayfun Bayazıt, Bayazıt Yönetim Danışmanlık Hizmetleri Kurucu ve Başkanı

Dr. Zümrüt İmamoğlu, TÜSİAD Başekonomisti

Dr. Rauf Gönenç, OECD Kıdemli Türkiye Analisti 

11.30Soru & Cevap