YILIN ULUSLARARASI OPERASYONLARI İLE EN HIZLI GELİŞEN ŞİRKETİ ÖDÜLÜ

Bu kategorideki ödül, Türkiye dışında operasyonlarını başarıyla yaygınlaştıran ve Türkiye dışındaki gelirini büyüten şirkete verilecek.

Kazanan firmalar belirlenirken şu kıstaslardan faydalanılacak:

  • Şirketin yurt dışında var olan operasyonlarının/faaliyetlerinin yapısı ve gelişimi
  • Giriş yapılan/yaygınlaşılan pazarlar ve bu pazarları seçmenin sebepleri
  • Pazara giriş/yaygınlaşmada şirketin karşılaştığı engeller/güçlükler ve bunların nasıl aşıldığı
  • Satış ve Pazar payı performansı kanıtları
  • Pazara giriş/yaygınlaşmanın şirket performansı üzerindeki etkisi

Ödül başvuruları değerlendirilirken firmaların kaynakları, bu kaynaklara erişmek için kullanılan yapısal ve entelektüel altyapı ile sonuç göstergeleri esas alınacak.