YILIN EN REKABETÇİ ŞİRKETİ ÖDÜLÜ

Bu kategorideki ödül, iş modeli, büyümesi ve yönetim kalitesi ile rekabette sektöründeki diğer şirketler ile farklılaşarak birinci sınıf sonuçlar alan, gerçek ve sürdürülebilir büyüme yolunda olan en seçkin şirkete verilecek.
Kazanan firmalar belirlenirken şu kıstaslardan faydalanılacak:

  • Şirketin rekabette sektöründe nasıl farklılaştığı
  • Şirketin nasıl yeni ve kaliteli iş yarattığı ve çalışanlarını geliştirdiği
  • Şirketin iş modeli ve stratejisinin ayırt edici ve inovatif yanları, teknolojiyi kullanımı ve uluslararası yaklaşımı
  • Müşteriyi çekme, yönetme ve elinde tutmadaki üstün başarısı

Ödül başvuruları değerlendirilirken firmaların kaynakları, bu kaynaklara erişmek için kullanılan yapısal ve entelektüel altyapı ile sonuç göstergeleri esas alınacak.