NANOPLAT:AVRUPA TÜKETİCİ PİYASALARINDA NANOTEKNOLOJİ HAKKINDA KATILIMCI PROSESLERİ GELİŞTİRME PLATFORMU

Amaç: Nanoteknoloji hakkında kamuoyunda bir bilinç yaratmayı, paydaşlar arasında diyaloğu hedefleyen AB kaynaklı bu projeye REF'in yanı sıra Norveç'ten, İngiltere'den, Almanya'dan, Macaristan'dan, kuruluşlar ortak teklif vermiştir. Teklif Avrupa Komisyonu tarafından kabul edilmiştir. Türkiye'de tüketici hakları ve nanoteknoloji bağlamında mevzuat, hukuk gibi alanlarda araştırma çalışmaları 2009 yılında tamamlanmıştır.

Proje Ekibi:

National Institute for Consumer ResearchSIFONorweç
CRIC, University of ManchesterUNIMANBirleşik Krallık
Institut für Ökologische WirtschaftsforschungIÖWAlmanya
Central European UniversityCEUMacaristan
TÜSİAD-Sabanci University Competitiveness ForumREFTürkiye
University of BergenUiBNorveç
Strategic Design ScenariosSDSBelçika