DEĞİŞİMİN DİNAMİKLERİ PROJESİ

Amaç Drivers of Change Bilgi Seti, ARUP Mühendislik adlı şirketin Londra'daki Global Foresight and Innovation adlı bölümü tarafından üretilmiş bir bilgi setidir. Bilgi seti; toplum, ekonomik, teknolojik, ekolojik ve politik küresel gelişimleri etkileyen bazı unsurlar hakkında dinamikleri yorumlamakta, bu yorumları okuyucuya genel bir vizyon kazandırmak hedefi ile, birer kart halinde kolay okunabilir bir formatta sunmaktadır. Yukarıda belirtilen 5 başlığın her birinde 10 adet olmak üzere toplam 50 adet kart hazırlanmıştır. Projenin amacı, Türkiye'de konuyla ilgili olabilecek tüm kesimlere dünyadaki gelişmelerle ilgili, Türkiye'nin verilerini de dikkate alarak sunabilmek olarak ifade edilebilir. Çalışmanın tüm koordinasyonu ve içerik hazırlık süreçleri REF tarafından üstlenilmiştir.

Kapsam: Kartlar İngilizce'de STEEP olarak nitelenen toplum, teknoloji, ekonomi, çevre ve politika olmak üzere 5 ana grupta toplanmıştır. Her başlık altında, 10 ayrı kartta 10 ayrı soru ayrıntılı veri ve bilgiler eşliğinde gündeme getirilmektedir. Kartların Türkçeye çevirisi sürecinde mümkün olduğunca Türkiye bağlamının vurgulanmasına ve Türkiye verisinin dâhil edilmesine özen gösterildi.

Taraflar: ARUP, SEDEFED, REF

Proje Ekibi:

ARUP: Dr. Chris Luebkeman

Sabancı Üniversitesi: Dr. Gündüz Ulusoy

Araştırma: Anna Maria Arou, Emir Uzunoğlu,

Uzgörü Çalışma Grubu
Dr. Alper Alsan
Zafer Babür
Dr. Kemal Kılıç
Dr. M.Atilla Öner
Dr. Özcan Sarıtaş

Çeviri: Emir Uzunoğlu

Editor: Jennifer Greitschus

Türkçe Baskısı Editörü: Selçuk Karaata

Gelişmeler: Değişimin Dinamikleri kartlarının Türkçeye kazandırılması konusundaki ilk toplantı 3 Nisan 2007 tarihinde Uzgörü Çalışma Grubunun katılımıyla gerçekleşmiş, 16 Nisan 2007 tarihinde yapılan ikinci bir toplantı ile içeriğin kapsamı ve proje takvimi oluşturulmuş ve çalışmalara başlanmıştır. İlk başta kartların tercümesi gerçekleşmiş, daha sonra kartlarla ilişkili Türkiye bağlamındaki verileri için araştırmalar sonuçlanmıştır. 3 Ağustos 2007 tarihinde ARUP'ta yapılan toplantı ile projenin paydaşlarına kartların en güncel içeriği hakkında bilgi sağlanmış ve kartların lansmanı hakkında hazırlıklara başlanmıştır. 31 Ekim 2007 tarihinde Yapı Kredi Plaza'da ARUP'tan Dr. Chris Luebkeman'ın katılımıyla İstanbul çalıştayı yapılmış ve kartların sunumu gerçekleşmiştir.

Sonuçlar: Değişimin Dinamikleri-Türkiye kartlarından 2000 adet basılmıştır.