BİYOTEKNOLOJİ SEKTÖRÜ PROJESİ

Amaç: 2000-2005 yılları arasında dünyada gerçekleşen biyoteknoloji hamleleri üzerinde durulması, bu gelişmelerin dünya ve Türkiye açısından bilimsel ve ekonomik alandaki etkileri incelenerek durum değerlendirmesi yapılması; kamu ve özel kurumlarla yapılacak görüşmeler neticesinde Türkiye'de var olan bilimsel, ekonomik ve insan gücü potansiyelinin ortaya çıkartılması; son 5 yılda gerçekleşen gelişmelerin ışığında önümüzdeki 5-10 yıl için strateji ve senaryo çalışması yapılması.

Kapsam: Tıp ve sağlık; tarım, gıda ve hayvancılık; çevre ve enerji; etik, hukuk, sosyal ve politik konular; Türkiye'de durum başlıkları altında gerçekleşen bilimsel gelişmeler, yaratılan ekonomik değer ve bu gelişmelerin hukuk, etik ve sosyal etkileri.

Proje Ekibi: Hüveyda Başağa ve Dilek Çetindamar.

Gelişmeler: Proje Aralık 2004'te başlamıştır ve tamamlanmıştır. 22 Haziran 2006 tarihinde yapılan rapor tanıtım toplantısı için tıklayınız.

Proje raporu için tıklayınız.