“Sürdürülebilir Turizm ve Döngüsel Ekonomi” başlıklı webinar düzenlendi

Webinar REF 22 Haziran
22 Haziran 2022

TÜSİAD-Sabancı Üniversitesi Rekabet Forumu 2022 etkinliklerinin ilki olan, “Sürdürülebilir Turizm ve Döngüsel Ekonomi” başlıklı webinar düzenledi.

webinar REF 22 Haziran

Etkinlikte konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Türkiye Turizm Geliştirme Ajansı ile sürdürülebilir turizm standartları konusunda dünyadaki en üst çatı kuruluş olan Küresel Sürdürülebilirlik Turizm Konseyi arasında Türkiye Sürdürülebilir Turizm programı ismiyle 3 yıllık bir sözleşme imzaladıklarını belirterek “Kapsamıyla dünyaya örnek olma niteliğine sahip Türkiye Sürdürülebilir Turizm programında konaklama tesisleri, tur operatörleri ve destinasyonlar için sürdürülebilir turizm kriterleri geliştiriliyor. Birinci aşamasını 2023 yılında ikinci aşamasını 2025 ve son aşamasını 2030 yılında tamamlayarak kademeli bir şekilde tüm konaklama tesislerimizin sürdürülebilir turizm standartlarını karşılamasını hedefliyoruz” dedi.

TÜSİAD-Sabancı Üniversitesi Rekabet Forumu 2022 etkinliklerinin ilki olan, “Sürdürülebilir Turizm ve Döngüsel Ekonomi” başlıklı webinar düzenledi. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan’ın katılımı ile gerçekleşen etkinlikte turizmde küresel rekabetçilik için önemli bir konu olan “sürdürülebilir turizm ve döngüsel ekonomi” teması ele alındı.

Etkinlikte konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Dünya Ekonomik Forumu tarafından 2000-2019 yılları arasında 2 yılda bir yayınlanan turizm endeksinde köklü bir değişikliğe gidildiğini belirterek şunları söyledi: “Dünya Ekonomik Forumu 2022 yılı itibariyle turizm sektöründe sürdürülebilirlik ve dayanıklılık vurgusunu temel olarak seyahat ve turizm gelişmişlik endeksi olarak yeni bir karşılaştırma değerlendirme endeksi hazırladı. Sürdürülebilirlik vurgusunun arttığı yeni endekste Türkiye 2019 yılı verileriyle 49. sırada yer alırken 2021 yılında 4 sıra yükselerek 45. sıraya yerleşti. 117 ülkeyi 17 farklı başlıkta sıralayarak seyahat ve turizm sektörü aracılığıyla ülkelerin sürdürülebilir ekonomik kalkınmasına ve gelişmişlik gücüne katkıda bulunan faktörleri inceleyen endeks aynı zamanda Birleşmiş Milletler, Dünya Turizm Örgütü, Dünya Seyahat ve Turizm Konseyi gibi uluslararası örgütlerin paydaşlarıyla hazırlanması açısından önem arz ediyor. Bakanlığımız 2023 yılı turizm stratejisini açıkladığı 2019 yılından bu yana çeşitli bakanlıklarla yoğun çalışmalar sürdürmüş bunun sonucunda seyahat, turizm gelişmişlik endeksi dahilinde göstergelerde 50’sinde iyileşme sağlamıştır. Türkiye en iyi derecelerini kültürel farklılıklar, fiyat rekabetçiliği, hava yolu, ulaşım altyapısı gibi alanlarda gösterirken; kültürel varlıklar dünya sıralaması endeksinde 13. sırada yer aldı. Bu çok önemli bir rakam”.

Türkiye Sürdürülebilir Turizm programı ile tüm konaklama tesislerimizin sürdürülebilir turizm standartlarını karşılamasını hedefliyoruz.

Seyahat ve Turizm Gelişmişlik endeksinde köklü değişikliğe sebebiyet veren sürdürülebilirlik konusunun trend olmaktan öte bir sorumluluk olduğunu belirten Alpaslan sözlerine şöyle devam etti: “Bakanlığımız, stratejik planlarını, mevcut politika ve eylemlerini sürdürülebilirlik odaklı yürütüyor. Bu kapsamda bakanlığımızın katkıları ile Türkiye Turizm Geliştime Ajansı ile sürdürülebilir turizm standartları konusunda dünyadaki en üst çatı kuruluş olan Küresel Sürdürülebilirlik Turizm Konseyi arasında ilk defa hükümetimiz nezdinde Türkiye Sürdürülebilir Turizm programı ismiyle 3 yıllık bir sözleşme imzaladık. Kapsamıyla dünyaya örnek olma niteliğine sahip Türkiye Sürdürülebilir Turizm programında konaklama tesisleri, tur operatörleri ve destinasyonlar için sürdürülebilir turizm kriterleri geliştiriliyor. Birinci aşamasını 2023 yılında ikinci aşamasını 2025 ve son aşamasını 2030 yılında tamamlayarak kademeli bir şekilde tüm konaklama tesislerimizin sürdürülebilir turizm standartlarını karşılamasını hedefliyoruz”.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Gıda, Tarım ve Hizmetler Yuvarlak Masa Başkanı Ozan Diren turizm sektörünün pandemiden en çok etkilenen sektörlerden biri olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi: “Pandemi öncesinde 2014-2018 yılında 1.4 milyar turist küresel olarak 1.7 trilyon dolar gelir getirmişti. 2020 yılında ise turizm sektöründe istihdamda 62 milyonluk gelirde ise 4.5 trilyon dolarlık kayıp meydana geldi. Seyahat kısıtlamalarının kaldırılması, aşılama gibi gelişmeler turizm sektörüne olumlu yansıdı. 2022 yılı ocak ayında turist sayısı bir önceki yıla göre 18 milyon artış gösterdi. Bununla birlikte Rusya, Ukrayna savaşı sektörde yeni bir risk faktörü olarak ortaya çıktı. Savaşın uzaması durumunda 2022 yılında küresel olarak 14 milyar dolarlık bir kayıp bekleniyor. Sektörü ekonomik ve sosyal olarak sekteye uğratan bu sorunların aşılması durumunda gerçekleşmesi beklenen turizm patlaması ise beraberinde sürdürülebilirlik ile ilgili bazı riskleri getiriyor. Bu çerçevede sürdürülebilir destinasyonlar, yeşil dönüşüm ve döngüsel ekonomi gibi kavramlar, turizm sektörünün de hızla gündemine girmeye başladı”.

Turizm sektörünün mevcut durumunu görmek sektörün vizyonunu ve gelecek hedeflerini objektif bir şekilde ortaya koymak için Dünya Ekonomik Forumu tarafından yayınlanan Turizm ve Seyahat Gelişmişlik Endeksi ve bu endeksin sonuçlarının büyük önem taşıdığını belirten Diren “2021 yılında ismi “Turizm ve Seyahat Gelişmişlik Endeksi” olarak değişen endeks sektörün karşı karşıya olduğu riskler de göz önüne alındığında sürdürülebilirliğin yanına dayanıklılık olgusunu da eklendi. Artık daha az atık çıkaran, daha az karbon salımı yapan, daha çevreci destinasyonlar tüketiciler için öncelikli hale geliyor. Ülkemizin de değişen tüketici taleplerine ve beklentilerine ayak uydurması, turizm sektörümüzün rekabetçiliği için büyük önem taşıyor. Endeks aynı zamanda sektörel eğilimleri de en iyi şekilde görmemizi sağlıyor. Bu endekslerde ülkemizin doğru ve objektif bir şekilde konumlanması için üst düzey yöneticilerin algılarını ölçmeye yarayan ve endekslere girdi olan yönetici görüşleri anketi kritik önem taşıyor. Dünya Ekonomik Forumu’nun Türkiye’deki partner kuruluşu olarak bu anketlerin iletilmesinden Rekabet Forumu (REF) sorumlu, ancak anketlerin objektif ve doğru bir şekilde yanıtlanmasını da özel sektör temsilcilerimizin katkısına çok ihtiyacımız var” dedi.

Moderasyonunu REF Direktörü Dr. Öğr. Üyesi Esra Durceylan Kaygusuz’un gerçekleştirdiği etkinlikte Yönetici Görüşleri Anketi’nin sürdürülebilir turizm ve döngüsel ekonomi teması ile ilgili sorularına Kapadokya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Karasar ile Kapadokya Üniversitesi İİBF Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Halil Burak Sakal katkı sağladı.