Rekabet Forumu İnteraktif Etkinlikleri - İnovasyon ve Teknolojik Rekabetçilik

Detail Image
30 Nisan 2021
Online

Rekabet Forumu (REF) İnteraktif Etkinlikleri kapsamında, “İnovasyon ve Teknolojik Rekabetçilik” konusu ele alındı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Sanayi Politikaları Yuvarlak Masa Başkanı Fatih Kemal Ebiçlioğlu şunları söyledi:

“Dünya Ekonomik Forumu Küresel Rekabetçilik Endeksi kapsamında teknolojik rekabetçilik ve inovasyon konusuna her geçen sene daha da önem veriyor. Endeksin temel bileşenlerinden biri olan teknoloji ve inovasyon özellikle Covid-19 salgını sürecinde ölçeğe bakmaksızın hemen hemen her sektörden şirketin en temel önceliği haline geldi. Ülkemiz özel sektörünün uluslararası piyasalarda payının kalıcı ve sürdürülebilir bir şekilde artırılması ve rekabetçiliğinin güçlendirilmesi için çalışmalar gerçekleştiren REF tarafından düzenlenen interaktif etkinliklerimizin ilkinde de bu nedenle teknolojik rekabetçilik ve inovasyon konusuna odaklanıyoruz.”

Açılışın ardından; Dünya Ekonomik Forumu tarafından her sene yayınlanan Küresel Rekabetçilik Endeksi’nin hazırlıklarında Türkiye’deki partner kurum olarak rol alan REF Direktörü Doktor Öğretim Üyesi Esra Durceylan Kaygusuz, Küresel Rekabetçilik Endeksi, Endeks’in oluşturulması aşamasında dikkate alınan girdilerden bir bölümünün sağlandığı “Yönetici Görüşleri Anketi” ve bu seneki Küresel Rekabetçilik Raporu hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

REF İnteraktif Etkinliklerinin ilkinde “Yönetici Görüşleri Anketi”ndeki inovasyon ve teknolojik rekabetçilik ile ilgili sorular katılımcıların değerlendirmeleri ile ayrıca ele alındı. Değerlendirmelerin anlık olarak çevrimiçi alındığı “Yönetici Görüşleri Anketi ve Değerlendirmesi” oturumunun moderasyonunu Chicago Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ufuk Akçiğit yaptı.

Webinar Videosu