Uluslararası Rekabet ve Türk Gıda Sanayii, 4 Şubat 2005

4 Şubat 2005

Açılış Konuşmaları

 • Prof. Dr. Tosun Terzioglu, Sabancı Üniversitesi, Rektör
  (konusma metni)
 • Ömer Sabancı, TÜSIAD, Yönetim Kurulu Baskanı
  (konusma metni)


Birinci Oturum: "Dünyada Tarım-Gıda Zinciri"

Baskan: Feyhan Kalpaklıoglu, Yasar Holding, Yönetim Kurulu Baskanı


"Gıda Firmalarının Küresellesmesi, Cografi Dagılımı ve Akdeniz Bölgesindeki Dogrudan Yabancı Yatırımlar Üzerine Etkileri"

 • Dr. Selma Tozanlı, CIHEAM-IAMM, Proje Koordinatörü
  (sunum)
 • Prof. Dr. Jean Louis Rastoin, UMR MOISA, ENSA-Montpellier, Direktör
  (sunum)

"Çokuluslu Gıda Firmalarının Dünya Çapında Büyüme ve Rekabet Stratejileri"

 • Serhat Oran, Nestle, Kurumsal Iliskiler Direktörü
  (sunum)

Ikinci Oturum: "Türk Gıda Sanayii"

Baskan: Aziz Köseoglu, TÜSIAD, Tarım Hayvancılık ve Balıkçılık Çalısma Grubu Baskanı

"Türk Tarımının ve Gıda Sanayiinin Bugünü ve Sorunları"

"Çokuluslu Sirketler Açısından Türk Gıda Sanayii"

 • Rint Akyüz, Amylum Nisasta, Yönetim Kurulu Baskanı
  (konusma metni)

"Küresellesme Sürecinde Türk Gıda Sanayiinde Fırsatlar ve Tehditler: Bazı Ön Bulgular"

 • Dr. Murat Donduran, Yıldız Üniversitesi, Ekonomi
 • Dr. Aylin Ataay, Galatasaray Üniversitesi, Isletme
  (sunum)