TÜSİAD-Sabancı Üniversitesi Rekabet Forumu (REF), “Türkiye Sanayisinin Bugününe Bakış ve Öneriler” raporunu tanıttı.

6 Haziran 2023

TÜSİAD-Sabancı Üniversitesi Rekabet Forumu (REF), “Türkiye Sanayisinin Bugününe Bakış ve Öneriler” raporunu tanıttı.

rekabet-formu

TÜSİAD-Sabancı Üniversitesi Rekabet Forumu (REF) tarafından hazırlanan “Türkiye Sanayisinin Bugününe Bakış ve Öneriler” raporu 6 Haziran’da kamuoyu ile paylaşıldı. Rapor, küresel gelişmeler bağlamında Türkiye’de imalat sanayinin gelişimini irdelemeyi, imalat sanayinin önündeki temel kısıtları belirlemeyi ve geleceğe yönelik temel sanayi politikası önerilerini sunmayı amaçlıyor.

Toplantının açılış konuşmalarını TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan ve TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Sanayi Politikaları ve Yatırım Ortamı Yuvarlak Masa Başkanı Dr. Fatih Kemal Ebiçlioğlu yaptı.

Orhan Turan konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Hızla değişen ve rekabet gücüne doğrudan etkisi olacak bu küresel dinamiklere uyum sağlanması için gerekli adımların kararlılıkla hayata geçirilmesi ülkemizin konumlanacağı yer açısından kritik önemde. Bu perspektifle, ekonomimizin en önemli dinamolarından olan sanayimizin yüksek katma değer yaratmaya yönelik dönüşümü için işletmelerimizin kapasitelerinin yükseltilmesine yönelik önlemleri eşgüdüm içinde almaya ihtiyacımız var. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında çağın dinamiklerini yakalamak için, sanayimizi, iki yıl önce Geleceği İnşa raporumuzda da vurguladığımız gibi teknoloji, insan ve kurumlar bileşenlerinde sağlam temellere oturtmamız gerekiyor.”

Dr. Fatih Kemal Ebiçlioğlu yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı: “TÜSİAD olarak tüm çalışmalarımızda sanayimizi güçlü bir şekilde geleceğe taşıma misyonuyla hareket ediyoruz. Bu anlayışla, Sabancı Üniversitesi ile kurduğumuz Rekabet Forumu bünyesindeki çalışmalarımızda ülkemizin rekabetçiliğini etkileyen faktörleri analiz ediyoruz. “Türkiye Sanayisinin Bugününe Bakış ve Öneriler” başlıklı çalışmamız ile; ülkemizde imalat sanayinin gelişimini ortaya koymayı, sanayimizin verimliliğini etkileyen unsurları ele almayı ve küresel değişimlere paralel olarak sanayimizin geleceğine yönelik politika önerilerimizi paylaşmayı hedefledik.”

Açılışın ardından, rapor yazarı ve REF Danışmanı Dr. İzak Atiyas rapor sunumunu gerçekleştirdi.

Program, REF Direktörü Dr. Öğretim Üyesi Esra Durceylan Kaygusuz’un moderasyonunda gerçekleşen “İmalat Sanayi Sektörleri Perspektifinden Sanayinin Bugünü ve Yarını” başlıklı panel ile sona erdi. Panele; Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Eroldu, Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD) Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Sığın, Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu (TGDF) Yönetim Kurulu Başkan Demir Şarman konuşmacı olarak katıldı.

TÜSİAD-Sabancı Üniversitesi Rekabet Forumu (REF)