Türkiye'nin Küresel Rekabet Düzeyi Raporu Lansmanı ve Tartışma Paneli (30 Ocak 2014)

30 Ocak 2014

Sabancı Üniversitesi - TÜSİAD Rekabet Forumu ve SEDEFED tarafından hazırlanan  "Türkiye'nin Küresel Rekabet Düzeyi 2013-2014" raporu 30 Ocak 2014 tarihinde kamuoyu ile paylaşıldı. Raporun açıklanması nedeniyle düzenlenen toplantıda açılış konuşmaları Sektörel Dernekler Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Sefa Targıt ve TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Muharrem Yılmaz tarafından yapıldı. 

“Türkiye'nin Küresel Rekabet Düzeyi 2013-2014” raporu ile ilgili bilgi Yönetim Bilimleri Fakültesi Dekanı Füsun Ülengin tarafından verildi. 

Raporun tanıtımından sonra “Rekabet Gücü artışında kamu, özel sektör ve profesyonellerin rolü” başlıklı bir panel gerçekleştirildi. Moderatörlüğü Dünya Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hakan Güldağ tarafından yapılan panele Yönetim Danışmanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Tülin Seçen, Türkiye İnsan Yönetimi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Yiğit Oğuz Duman, TÜSİAD Sektörel Politikalar ve Sektörel Kuruluşlar ile İlişkiler Komisyonu Başkanı Sedat Şükrü Ünlütürk konuşmacı olarak katıldı. 

Dünya Ekonomik Forumu’nun Küresel Rekabetçilik Endeksi’nde 12 ana bileşen ve 114 ayrı gösterge bulunuyor. Bu göstergeler ulusal dinamiklerin, yatırım iklimini ve rekabet ortamının nasıl etkilediğini 148 ülke ile karşılaştırmalı olarak ortaya koymakta. Ülkenin rekabet gücü artışında ve bu 114 göstergenin gelişiminde; kamu kesimine, girişimcilere, iş insanlarına ve profesyonellere önemli roller düşüyor.

“Türkiye'nin Küresel Rekabet Düzeyi 2013-2014” raporuna ulaşmak için lütfen tıklayınız