Tasarımla Değer Yaratmak (28 Nisan 2009)

28 Nisan 2009

PROGRAM

09:00 - 09:30Kayit ve Ikram
  
09:30 - 09:50Açis Konusmasi
Faruk Malhan, Y. Mimar / Koleksiyon
  
09:50 - 11:10

Panel 1: Tasarim Neden Önemli? Tasarim - Rekabet Iliskisi
Oturum Baskani
Prof. Dr. Dilek ÇETINDAMAR / Sabanci Üniversitesi

Tasarim Neden Stratejik bir Rekabet Faktörüdür?
Doç. Dr. Özlem Er / Istanbul Teknik Üniversitesi

Avrupa Tasarim Yönetimi Ödül Sistemi ve Türk Firmalari
Ayse Yeniocak, ABIGEM

Ürün Tasarim ve Gelistirme Sürecinin Örneklenmesi: Tasarim Nasil Deger Yaratiyor?
Murat Armagan, Murat Armagan Design

  
11:10 - 11:30Ara
  
11:30 - 12:30

Panel 2: Tasarimin Rekabet Gücüne Etkisinin Firma Deneyimleri ile Örneklenmesi

Oturum Baskani: Prof. Dr. Alpay Er / Istanbul Teknik Üniversitesi

Konusmacilar:

  • Cengiz Ince, Hisar Çatal Kasik A.S.
  • Berna Erbilek, VitrA
  • Burak Orhun, Kale Seramik