Rekabet Forumu Webinar Serisi - Türkiye'de İnovasyon - Prof. Dr. Ufuk Akciğit

16 Eylül 2020

Rekabet Forumu Konferansları kapsamında Türkiye’de inovasyon konusu ele alındı

16 Eylül 2020 Çarşamba günü gerçekleşen serinin ilk konferansında, büyümenin çekici gücü olan “inovasyon”  konusu ele alındı. 

Konferansın açılış konuşmasını TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Sanayi Politikaları Yuvarlak Masa Başkanı Bahadır Balkır gerçekleştirdi. Konferansta ayrıca, büyüme ve inovasyon ekonomisi konusunda uluslararası çok değerli çalışmaların sahibi Chicago Üniversitesi Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ufuk Akçiğit, “Türkiye’de İnovasyon” başlıklı bir sunum gerçekleştirdi.  Dördüncü Sanayi Devrimi denilen yeni küresel düzende rekabetçiliğin inovasyon temelli olduğunu vurgulayan Bahadır Balkır, konuşmasında daha kaliteli ve verimli üretim yapan şirketlerin üzerindeki yeni taleplerin baskısının her geçen gün daha fazla hissedildiğini ama büyümenin çevre, toplum ve insan ihtiyaçlarını da göz ardı etmemesi gerektiğinin altını çizdi.

TÜSİAD-Sabancı Üniversitesi Rekabet Forumu Direktörü ve Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Esra Durceylan Kaygusuz’un moderasyonunda yürütülen etkinlikte Prof. Dr. Ufuk Akçiğit veriye dayalı ekonomik politikalar üretmenin önemini vurgulayarak konuşmasına başladı.  Türkiye’nin uluslararası rakiplerine göre inovasyon, kişi başına AR-GE harcaması ve patent sahipliği konularında geride kaldığını belirten Akçiğit, inovasyon konusunda düşük performans sergilenmesinin nedeni araştırıldığında kamu desteğinin benzer ülkelere kıyasla yüksek olduğunu dile getirdi.  Prof. Akçiğit, verilerin iki problemi işaret ettiğinden bahsetti. Birincisinin azalan firma dinamizminin lider firmalar üzerinde rekabetçi baskıyı azaltması, ikincisinin ise inovasyon yapacak beşeri sermayenin Türkiye’de yetersizliği olduğu ifade eden Akçiğit, beşeri sermayeyi yaratacak üniversitelerin desteklenmesi, araştırma ortamının iyileştirilmesi, gerekli teşviklerin dizayn edilmesi gerekliliğini vurguladı. Üniversite Sanayi işbirliğinin, inovasyonun ürüne dönüştürülmesi ve değer yaratması konusunda öneminin altı bir kez daha çizildi.

Webinar Videosuna gitmek için tıklayın.