Rekabet Forumu İnteraktif Etkinlikleri - Turizmde Sürdürülebilirlik ve Rekabetçilik

18 Haziran 2021

Rekabet Forumu İnteraktif Etkinlikleri’nin ikincisinde “Turizmde Sürdürülebilirlik ve Rekabetçilik” konusu ele alındı

TÜSİAD – Sabancı Üniversitesi Rekabet Forumu (REF), İnteraktif Etkinlikleri kapsamında, “Turizmde Sürdürülebilirlik ve Rekabetçilik” konusu değerlendirildi.

18 Haziran 2021 Cuma günü dijital ortamda gerçekleşen toplantıya Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Sanayi Politikaları Yuvarlak Masa Başkanı Fatih Kemal Ebiçlioğlu, Kapadokya Üniversitesi Rektörü Hasan Ali Karasar, Kapadokya Üniversitesi İİBF Dekan Yardımcısı Öğretim Üyesi Halil Burak Sakal, REF Direktörü ve Sabancı Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Esra Durceylan Kaygusuz, TÜSİAD Kalkınma Politikaları Yuvarlak Masa Başkanı Batu Aksoy ve TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Turizm Çalışma Grubu Başkanı Oya Narin katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan ve TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Sanayi Politikaları Yuvarlak Masa Başkanı Fatih Kemal Ebiçlioğlu gerçekleştirdi. Etkinliğin önemine değinen Fatih Kemal Ebiçlioğlu, şunları söyledi:

Dünya Ekonomik Forumu tarafından her sene yayınlanan Küresel Rekabetçilik Endeksi ve iki senede bir turizm sektörü özelinde hazırlanan Küresel Turizm ve Seyahat Endeksi ülkelerin küresel rekabetteki konumlarını belirlemeyi amaçlıyor. Bu endekslerde ülkemizin doğru ve objektif bir şekilde konumlanması için üst düzey yöneticilerin algılarını ölçmeye yarayan ve endekslere girdi olan Yönetici Görüşleri Anketi kritik önem taşıyor. Bu yönde farkındalığı artırmak üzere düzenlediğimiz interaktif etkinliklerimizin ikincisinde turizm sektöründeki rekabetçiliğimizin unsurlarını tartıştık

Açılış konuşmalarının ardından Kapadokya Üniversitesi Rektörü Hasan Ali Karasar’ın ve Kapadokya Üniversitesi İİBF Dekan Yardımcısı Öğretim Üyesi Halil Burak Sakal’ın katılımı ile gerçekleşen oturumda Yönetici Görüşleri Anketi’ndeki turizm ile ilgili sorular katılımcıların değerlendirmeleri ile ayrıca ele alındı. Genel moderasyonunu REF Direktörü ve Sabancı Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Esra Durceylan Kaygusuz’un yaptığı etkinlik TÜSİAD Kalkınma Politikaları Yuvarlak Masa Başkanı Batu Aksoy ve TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Turizm Çalışma Grubu Başkanı Oya Narin’in turizmde sürdürülebilirlik ve rekabetçilik ile ilgili değerlendirmeleri ile sona erdi.

Etkinliğin yayın kaydını aşağıdan izleyebilirsiniz

Dünya Ekonomik Forumu Turizm ve Seyahat Rekabetçilik Endeksi 2019 (İngilizce)

REF tarafından hazırlanan “Dünya Ekonomik Forumu - Küresel Rekabetçilik Raporu 2020 - Genel Değerlendirme” notu (Türkçe)