İşlerin Geleceği, REF Etkinliğinde Ele Alındı

26 Eylül 2023

TÜSİAD-Sabancı Üniversitesi Rekabet Forumu (REF) tarafından "WEF Raporu Işığında İşlerin Geleceği etkinliği" düzenlendi. Etkinlikte, WEF temsilcileri tarafından İşlerin Geleceği 2023 Raporu üzerine bilgilendirme yapılarak, işgücü piyasalarındaki dönüşümün Türkiye’deki etkilerine yönelik öngörüler ele alındı.

Yeşil ve dijital dönüşümün küresel rekabet dinamiklerini derinden şekillendirdiği günümüzde işgücünün yeni nesil yetkinliklere uyumlu hale getirilmesi büyük önem kazanıyor. İşlerin Geleceği Raporu, Dünya Ekonomik Forumu (WEF) tarafından 2016 yılından bu yana küresel eğilimler ışığında geleceğin iş alanlarının ve işgücünde aranan yetkinliklerin nasıl şekilleneceğine dair yenilikçi anlayışları ortaya koymak üzere hazırlanıyor. TÜSİAD ve Sabancı Üniversitesi işbirliğinde kurulan TÜSİAD-Sabancı Üniversitesi Rekabet Forumu (REF), İşlerin Geleceği 2023 Raporu kapsamında yürütülen anketin ülkemizde geniş bir örnekleme iletilmesini sağladı.

İşgücü piyasasının geleceğini özetleyen en heyecan verici projelerden biri olarak nitelendirilen İşlerin Geleceği 2023 Raporu bulgularından hareketle, işgücündeki dönüşümün etki alanlarının irdelenmesi ve ilgili politikalara katkı sağlayıcı yönlerin mercek altına alınması amacıyla 26 Eylül 2023,Salı günü düzenlenen çevrimiçi toplantının açılış konuşmasını TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Sanayi Politikaları ve Yatırım Ortamı Yuvarlak Masası Başkanı Fatih Kemal Ebiçlioğlu yaptı. Ebiçlioğlu konuşmasında şunlara değindi: "TÜSİAD’ın ellinci yılında kamuoyu ile paylaştığımız Yeni Bir Anlayışla Geleceği İnşaçalışmamızda ülkemizin kalkınma hedefi için bilim ve kurumların yanı sıra insanı merkeze alan bir yol haritası önerdik. TÜSİAD-Sabancı Üniversitesi Rekabet Forumu bünyesinde hazırladığımız Türkiye Sanayisinin Bugününe Bakış ve Öneriler raporumuzdaki analizler de yüksek katma değerli sanayi üretimine ancak yüksek nitelikli işgücünü koruyarak; genç ve dinamik çalışanlarımıza dijital yetkinlikleri kazandırarak ulaşabileceğimizi ortaya koyuyor. Bu çerçevede, Avrupa’nın üçüncü büyük işgücüne sahip ülkemizde nitelikli işgücünü geliştirmek ve korumak Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında da önceliklerimiz arasında yer alıyor."

Program kapsamında WEF Centre for the New Economy and Society’de Insight Lead olarak görev yapan Sam Grayling ve Insight Product Specialist olarak görev yapan Ricky Li İşlerin Geleceği 2023 Raporu bulguları üzerine değerlendirmelerini paylaştı.

TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Sosyal Kalkınma Yuvarlak Masa Başkanı Elvan Ünlütürk’ün moderasyonunda gerçekleşen “Küresel Eğilimler Perspektifinden Türkiye’de İşlerin Geleceğine Bakış” konulu panel oturumunda ise TÜSİAD Yeni Nesil Sanayi Çalışma Grubu Başkanı Efe Erdem, MEF Üniversitesi Rektör Yardımcısı Erhan Erkut, TÜSİAD Yeni Teknolojiler Çalışma Grubu Başkanı Levent Kızıltan, Borusan Holding İnsan Kaynakları ve Kurumsal İletişim Grup Başkanı Nursel Ölmez Ateş konuşmacı olarak yer aldı. Panelde, ülkemizdeki işlerin dönüşümü ele alınırken, ortaya çıkacak beceri açığını kapatmak için halihazırda yürütülen ve önümüzdeki süreçte yapılması gereken çalışmalar aktarıldı ve kamu, iş dünyası ve sivil topluma yönelik çözüm önerileri paylaşıldı. 

Oturumun sonunda konuyla ilgili değerlendirmede bulunan TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Sosyal Kalkınma Yuvarlak Masa Başkanı Elvan Ünlütürk; “Teknolojik ilerlemenin kaynağı olan insan, dünyamızın sürdürülebilirliğini de önceliklendirerek, sürekli değişen koşullara adapte olmak ve kendini de devamlı güncellemek durumunda. Böylesine kritik bir dönüm noktasındayken, Türkiye olarak biz de tüm kaynaklarımızla ve başta insan kaynağımızla harekete geçmeliyiz. Bu konuda kamu, akademi, sivil toplum ve özel sektör başta olmak üzere hepimize önemli roller düşüyor” dedi. Ünlütürk sözlerine, veriye dayalı bütüncül bir kamu politikasının, geleceğin yetkinliklerini kazandırabilecek çağdaş bir eğitim politikasının ve bu alanlardaki işbirliklerinin önemine değinerek devam etti. Ayrıca geleceğin çalışma hayatında hayat boyu öğrenmenin benimsenmesi, nitelikli işgücünün ülkemizde kalması, kadınların nitelikli işlerde çalışması ve toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin ortadan kaldırılmasının önemini vurguladı.