Girişim Verisinin Karşılaştırmalı Analizi 2015 Konferansı (23-25 Ekim 2015) - İngilizce