Productivity Workshop (30 November 2012) (In Turkish)

30 November 2012

Verimlilik Çalıştayı Sunumlar

  • Ekrem Kalkan, Rekabet Kurumu

"Türk İmalat Sanayiinde Rekabet Seviyesinin Ölçümü ve Teşviklerin Verimlilik Artışına Etkisi"

  • Kamil Yılmaz , Koç Üniversitesi

"Doğrudan Yabancı Sermayenin Şirket Hayatta Kalma Oranı ve İstihdam Artışına Etkisi: Türkiye İmalat Sanayi Örneği"

  • Şehmus Şenol Bozdağ, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)

"Yıllık İş İstatistikleri, Ulusal Hesaplar ve İşgücü İstatistikleri"

  • Suut Doğruel, Marmara Üniversitesi

"Türkiye'de Bölgesel Ücret ve Verimlilik Farklılıkları"

  • Osman Zaim, Kadir Has Üniversitesi

"Sürdürebilir Kalkınma Literatüründe Ölçüm Sorunları"

  • Serdal Ergün, Özlem Durmuş ve Nazlı Saylam Bölükbaş, Verimlilik Genel Müdürlüğü

"Mikro Düzeyde Verimlilik Ölçümü (APC Modeli) ve Makro Düzeyde Çevresel Verimlilik İstatistikleri"