EXECUTIVE BOARD

Ömer İleri (Sabancı Üniversitesi)
Ömer İleri (Sabanci University)

President

Fatih Kemal Ebiçlioğlu (TÜSİAD)
Fatih Kemal Ebiçlioğlu (TUSIAD)

President

Nurşen Numanoğlu (TÜSİAD)
Nurşen Numanoğlu (TUSIAD)

Member

Burak Özaydemir (TÜSİAD)
Burak Özaydemir (TUSIAD)

Member

Esra Durceylan Kaygusuz (Sabancı Üniversitesi)
Esra Durceylan Kaygusuz (Sabanci University)

Member