9th Competitiveness Congress (22 May 2014) ( In Turkish )

22 May 2014
Kadir Has Üniversitesi Cibali Kampüsü

9. Rekabet Kongresi ve TÜSİAD - Sabancı Üniversitesi Rekabet Forumu (REF) Direktörü Doç. Dr. İzak Atiyas ve REF Danışmanı Dr. Ozan Bakış tarafından hazırlanan "İmalat Sanayi Sektörleri Rekabet Göstergeleri Raporu" Lansmanı, 22 Mayıs 2014 tarihinde 09:00 - 18:00 saatleri arasında Kadir Has Üniversitesi Cibali Kampüsü'nde gerçekleşti.

 Kongre'de açılış konuşmaları TÜSİAD  Yönetim Kurulu Başkanı ve REF Üst Kurul Eşbaşkanı Muharrem Yılmaz, SEDEFED Yönetim Kurulu Başkanı Sefa Targıt, TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Onatça ve Sabancı Üniversitesi Rektörü ve REF Üst Kurul Eşbaşkanı Nihat Berker tarafından gerçekleştirildi.

TÜSİAD-Sabancı Üniversitesi Rekabet Forumu Direktörü Doç. Dr. İzak Atiyas "İmalat Sanayi Sektörleri Rekabet Göstergeleri Raporu" sunumunu yaptı. Rapor’da, imalat sanayi sektörlerinin performansları ve firma dinamikleri ayrıntılı olarak analiz edilmektedir. Çalışma kapsamında 6 imalat sanayi (Gıda ve içecek, tekstil, giyim eşyası, ana metal sanayi, makine ve teçhizat, motorlu kara taşıtı) sektörü; toplam faktör verimliliği, iş gücü verimliliği, piyasa yapısı ve karlılık, Ar-Ge ve bilgi temelli sermaye yatırımları ve ihracatta rekabetçilik gibi kıstaslar çerçevesinde değerlendirilmektedir. Rapor, sektör politikalarının veri temelli geliştirilmesine katkı sunmayı amaçlamaktadır.

Rapor sunumunun ardından "Sektörel Rekabet Göstergeleri" ve "İmalat Sanayinin Ulusal Rekabet Gücündeki Önemi" konulu iki panel düzenledi.

Kongre, "Firma Düzeyinde Rekabet Gücü" başlıklı kapanış konuşmasının ardından 2014 Rekabet Gücü Ödülü seremonisi ile son buldu. Ödül kazanan firmalar;

KOBİ Kategorisi dalında; AK-PRES Metal Yedek Parça Mak. San. ve Tic. A.Ş.

Hizmet Sektörü Büyük İşletme Kategorisi dalında; KİĞILI

İmalat Sanayisi Büyük İşletme Kategorisi dalında; ODE Yalıtım

Oktay Alptekin Sunumu