Latest topics

KÜRESEL REKABET KONSEYİ

Küresel Rekabet Konseyi dünyanın her yerinden Rekabet Konseylerinden oluşan yeni bir küresel ağdır. Ulusal rekabetin temel sürücüleri şu anda küresel ekonomik büyümeyi destekleyen ağlarla birleşmişlerdir. Bir zamanlar küresel rekabet avantajı için temel olan inovasyon, sürdürülebilirlik ve dirençlilik şimdi refah için küresel platformlardır. Küresel davranmak, şu anda ulusal ekonomik rekabet için bir önkoşuldur.

Türkçe

DÜNYA EKONOMİK FORUMU İLE İŞBİRLİĞİ

Rekabet Forumu, Dünya Ekonomik Forumu - Küresel Rekabet Ağı'nın Türkiye'deki ortak kurumu olarak her yıl gerçekleştirilen Yönetici Görüşleri Anketi'ni düzenlemektedir. Bu anket, 140'dan fazla ülkenin verilerinden oluşan ve her yıl yayınlanan Küresel Rekabet Raporu'nun temel verilerinden biridir.

Türkçe

DIŞ TİCARETTE REKABET VERİTABANI

Bu uygulamanın amacı dünya ülkelerinin dış ticaret performanslarını birbirleriyle kıyaslamaktır. Bu amaçla Birleşmiş Milletler Comtrade veri tabanından tüm dünya ülkeleri ihracat ve ithalat bilgileri 1990 yılı ve sonrası için 1, 2 ve 3 haneli Uluslararası Standart Ticaret Sınıflaması (USTS) 3. Rev. (SITC Rev.3) bazında temin edilmiştir. Bu verilerden hareketle ülkelerin rekabet gücünü ve ticaret performansını ölçen standart endeksler türetilmiştir.

Türkçe

REKABET KONGRESİ

Rekabet Forumu ve Sektörel Dernekler Federasyonu (SEDEFED) işbirliği ile 2005 yılından bu yana düzenlenen Rekabet Kongresi; uluslararası uzmanlar, kamu kesimi, akademik çevreler ve sivil toplum kuruluşları ile iş dünyasını bir araya getirerek daha rekabetçi olmak adına somut adımlar atmayı hedefliyor.

Türkçe
Türkçe