AVRUPA İMALAT SANAYİİNDE YENİLİK ARAŞTIRMASI 2004

Amaç: Üretim sektörünün yenilikçilik kabiliyetinin ve potansiyelinin ölçülmesi; Avrupa'da imalat sanayiinin gerek teknik gerek organizasyonel ve yönetimsel gelişmesinin bir veri tabanına dayanılarak zaman boyutunda takip edilmesi; yapılan tespitlerin imalat sanayii ile paylaşılması; organizasyonel, yönetimsel ve teknik yeni kavram ve gelişmelerin imalat sanayiinde yayılmasına hizmet etme; çalışmaya katılan firmalara sektör içindeki yerlerine ilişkin bilgi aktarma; durum tespitinden hareketle imalat sanayiinin gelişimine yönelik öneriler geliştirilmesi ve imalat sanayii ile paylaşılması; siyasette ve bürokraside karar alıcılara güvenilir bilgi ve tespitler sunma.

Kapsam: Avrupa İmalat Sanayiinde Yenilik Araştırması 2004, Fraunhofer Institute for Systems and Innovation Research (ISI) liderliğinde 9 ülke (Almanya, Avusturya, Fransa, Hırvatistan, İngiltere, İsviçre, İtalya, Slovenya ve Türkiye) tarafından kurulan bir Konsorsiyum ile yürütülmüş uluslararası bir projedir.

Taraflar: REF, Fraunhofer Institute for Systems and Innovation Research, Sabancı Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü.

Proje Ekibi: H. Bahadır Akın, Çağrı Bulut, Dilek Çetindamar, Gündüz Ulusoy ve Hande Yeğenoğlu.

Gelişmeler: Veri toplama çalışmaları Temmuz 2004'te başlamış ve Ocak 2005 itibari ile 135 şirketle görüşmeler tamamlanmıştır. Görüşmeler İstanbul Teknik Üniversitesi ve Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nden araştırmacılar tarafından yapılmıştır. Eylül 2005 tarihinden itibaren projenin 2. aşaması çalışmaları başlamıştır.

Sonuçlar: Avrupa İmalat Sanayiinde Yenilik Araştırması 2004 sonuçlarına dayanılarak hazırlanan ve Türkiye için yapılan özet kıyaslamanın da yer aldığı Mayıs 2005 tarihli sunuma ulaşmak için burayı tıklayınız.

Konsorsiyum'a dahil ülkeler arasında yapılan karşılaştırmalara dayanarak hazırlanan bültenler;

Bulletin 1: Techno-organisational innovation in the European manufacturing industry

Bulletin 2: Offshoring of production - a European perspective


Türkçe