DESTEK VERDİĞİMİZ ETKİNLİKLER

Rekabet Forumu kurulduğu zamandan bu yana, kendi koordine ettiği projeler haricinde, Türk sektörünün dünya pazarındaki yerinin kalıcı olmasını sağlayan rekabet gücü, sürdürülebilir kalkınma, inovasyon ve teknoloji yönetimi konularında çeşitli kurum ve kuruluşlara, çeşitli projelere destekler vermektedir.

Desteklerimiz:

 - ÜNİVERSİTE - SANAYİ İŞBİRLİĞİ ULUSAL KONGRESİ 2012 (21-22 Haziran 2012)                                                                                                                     
 - ÜNİVERSİTE - SANAYİ İŞBİRLİĞİ ULUSAL KONGRESİ 2011 (2-3 Haziran 2011)
 - ÜNİVERSİTE - SANAYİ İŞBİRLİĞİ ULUSAL KONGRESİ 2010 (3-4 Haziran 2010)
 - ÜNİVERSİTE - SANAYİ İŞBİRLİĞİ ULUSAL KONGRESİ 2009 (7-8 Mayıs 2009)
 - ÜNİVERSİTE - SANAYİ İŞBİRLİĞİ ULUSAL KONGRESİ 2008 (26-27 Haziran 2008)

 - EARIE 2010 (2-4 Eylül 2010)

Türkçe