Küçük ve Orta Ölçekli İşletme Politikaların Etki Değerlendirmesi, 13 Aralık 2011