2008 YILI ETKİNLİKLERİ

 - UİG-TASSA Nanoteknolojide Ürüne Dönüştürülebilir Araştırma ve Ticarileştirme Konferansı ve Proje Pazarı (22-23 Aralık 2008)

 - Güney Kore Konferansı (5 Aralık 2008)

 - Nanoteknoloji Raporu Tanıtım Toplantısı (11 Kasım 2008)

 - 4. Rekabet Kongresi (6 Kasım 2008)

 - Fikri Mülkiyet Hakları: Rekabet için Aracı mı Umacı mı? (16 Ekim 2008)

 - Bİyoteknolojinin Yarını Semineri (23 Mayıs 2008)

 - Üniversite - Sanayi İşbirliği Ulusal Kongresi 2008 (26-27 Haziran 2008)

Türkçe