ULUSLARARASI REKABET VE TÜRK GIDA SANAYİ SUNUMLAR

Açılış Konuşmaları

Prof. Dr. Tosun Terzioglu, Sabancı Üniversitesi, Rektör
(konusma metni)

Ömer Sabancı, TÜSIAD, Yönetim Kurulu Baskanı
(konusma metni)Birinci Oturum: "Dünyada Tarım-Gıda Zinciri"
Baskan: Feyhan Kalpaklıoglu, Yasar Holding, Yönetim Kurulu Baskanı

"Gıda Firmalarının Küresellesmesi, Cografi Dagılımı ve Akdeniz Bölgesindeki Dogrudan Yabancı Yatırımlar Üzerine Etkileri"
Dr. Selma Tozanlı, CIHEAM-IAMM, Proje Koordinatörü
(sunum)
Prof. Dr. Jean Louis Rastoin, UMR MOISA, ENSA-Montpellier, Direktör
(sunum)

"Çokuluslu Gıda Firmalarının Dünya Çapında Büyüme ve Rekabet Stratejileri"
Serhat Oran, Nestle, Kurumsal Iliskiler Direktörü
(sunum)

Ikinci Oturum: "Türk Gıda Sanayii"
Baskan: Aziz Köseoglu, TÜSIAD, Tarım Hayvancılık ve Balıkçılık Çalısma Grubu Baskanı

"Türk Tarımının ve Gıda Sanayiinin Bugünü ve Sorunları"
Semsi Kopuz, Gıda Dernekleri Federasyonu, Baskan
(konusma metni)

"Çokuluslu Sirketler Açısından Türk Gıda Sanayii"
Rint Akyüz, Amylum Nisasta, Yönetim Kurulu Baskanı
(konusma metni)

"Küresellesme Sürecinde Türk Gıda Sanayiinde Fırsatlar ve Tehditler: Bazı Ön Bulgular"
Dr. Murat Donduran, Yıldız Üniversitesi, Ekonomi
Dr. Aylin Ataay, Galatasaray Üniversitesi, Isletme
(sunum)

Türkçe