OZAN BAKIŞ

Ozan Bakış Galatasaray Üniversitesi İktisat Bölümünden 2001 yılında mezun oldu. Paris 1 Panthéon-Sorbonne Üniversitesi'nden 2002 yılında yüksek lisans, ardından 2006 yılında doktoru derecesini aldı. 2001 yılında araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladığı Galatasaray Üniversitesi İktisat Bölümünde, 2008 yılından beri öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır. Mayıs 2011 itibariyle de TÜSİAD-Sabancı Üniversitesi Rekabet Forumu'nda göreve başladı.

İlgi alanları: Optimal vergilendirme; Gelir dağılımı; Eğitim ekonomisi; Mikroekonometri; Büyüme ve Kalkınma; Optimizasyon; Sayısal analiz.

E-posta: bakis@sabanciuniv.edu

Türkçe