Dünya Ekonomik Forumu - Küresel Rekabet Raporu 2016-2017

 

 

Dünya Ekonomik Forumu 2016-2017 Küresel Rekabetçilik Raporu’nu Açıkladı

Türkiye 138 ülke arasında dört basamak gerileyerek 55. sırayı aldı 

28 Eylül 2016

Temel Bulgular:

1.       Uluslararası ticarette açıklığın azalması büyüme ve refahı tehdit etmektedir.


2.       Parasal genişleme, rekabet gücü yüksek olan ülkelerde rekabet gücünün düşük olduğu ülkelere göre büyümeye daha olumlu etkide bulunmuştur.

 

3.       Gelişmekte olan ekonomilerin öncelikleri değişmektedir;  güncellenmiş iş uygulamaları ve inovasyona yatırım, en az altyapı,  beceriler ve etkin pazarlar kadar önemli hale gelmektedir.

 

4.       İsviçre, Singapur ve A.B.D. dünyanın en rekabetçi ülkeleri olarak yerini korumuş olup, Hindistan da 16 basamak tırmanarak yükselen ekonomiler arasında en üst sırada yer almıştır.

 İsviçre’de yerleşik olan Dünya Ekonomik Forumu (World Economic Forum), TÜSİAD – Sabancı Üniversitesi Rekabet Forumu ile çalışmalarını ortak yürüttüğü, 2016 -2017 Küresel Rekabetçilik Raporu’nun sonuçlarını kamuoyuna açıkladı. Rekabet gücü sıralamasında yer alan 138 ülke arasında ilk üç sırayı bu senede İsviçre, Singapur ve ABD aldı. Rekabet gücünde ilk 10 sırayı paylaşan ülkeler şunlardır:

İlk 10 Ülke

Küresel Rekabetçilik Endeksi 2016’e Göre Sıralama (138 ülke içinde)

Küresel Rekabetçilik Endeksi 2015’e Göre Sıralama (140 ülke içinde)

İsviçre

1

1

Singapur

2

2

ABD

3

3

Hollanda

4

5

Almanya

5

4

İsveç

6

9

İngiltere

7

10

Japonya

8

6

Hong Kong

9

7

Finlandiya

10

8

 

Avrupa ülkeleri ekonomileri sıralamada ilk 10’a hakim olmaya devam ederken, İspanya  bir puan yükseliş göstererek 32. sıraya yükselmiş,  İtalya bir puan düşerek 44. olmuş,  Yunanistan ise 5 basamak geri giderek 86. sırada yer almıştır. Euro bölgesinin ikinci büyük ekonomisi olan Fransa bir basamak  tırmanarak 21. olmuştur.

Çin (28.) bu yıl da yerini sabit tutarak BRICS ülkesi ekonomilerinin en yükseği olarak sıralamada yerini almıştır. Hindistan ise 16 basamak yükselerek 39. sıraya yerleşmiştir. Hem Rusya hem de Güney Afrika iki sıra yükselerek sırasıyla 43. ve 47. olmuş, sadece Brezilya altı sıra düşerek 81. sırada yer almıştır.

Türkiye Değerlendirmesi:

Raporda Türkiye ile ilgili değerlendirmeye gelince; Türkiye’nin 2015 itibariyle satın alma gücü paritesine göre 733.6 milyar ABD dolarlık bir GSYİH büyüklüğüne, kişi başına düşen 9437.4 ABD dolarlık bir gelire, Türkiye’nin GSYİH’sinin dünya toplamında %1.40’lık bir paya sahip olduğu hatırlatılmaktadır.

2016-2017 dönemi Küresel Rekabetçilik Endeksi hesaplamalarına göre Türkiye 138 ülke arasında 55. sıradadır. (İlgili veriler Temmuz 2016 tarihindeki darbe teşebbüsünden önce toplanmıştır). Türkiye bir önceki yıl 140 ülke arasında 51., ondan önceki yılda ise 144 ülke arasında ise 45. sırada konumlanmıştır. Son iki yılda olduğu gibi Küresel Rekabetçilik Endeksi’nin içinde bulunan bileşenler arasında en iyi performans 17. sırada yerini koruyan Pazar Büyüklüğü kaleminde gösterilmektedir.  Son iki yılda en ağır düşüş Mali Piyasaların Gelişmişliği,  İnovasyon, Kurumsal Yapılanma, Sağlık ve İlköğretim ve Mal Piyasalarının Etkinliği endekslerinde gerçekleşmiştir.  Geçtiğimiz yıllara göre en belirgin yükseliş ise Makroekonomik Ortam endeksinde gerçekleşmiş olup Altyapı, Yüksek öğretim ve İşbaşında Eğitim endekslerinde de 5 basamak artış meydana gelmiştir.

Raporda, komşu ülkelerin istikrarsız jeopolitik durumu ve göç baskıları (Suriyeli mültecilerin yüzde 56’sının Türkiye’de kayıtlı olduğu hatırlatılmaktadır) göz önüne alındığında ülke ekonomisinin esnek olduğu vurgulanmıştır. Daha dinamik bir iş ortamı yaratmak için, mal piyasalarında etkinliğin artması gerektiği ve ülkenin küresel değer zincirlerinde yükselmesine yardımcı olması için, yenilik ekosistemini geliştirecek yatırımlara ihtiyaç olduğu belirtilmiştir. Kamu kurumlarının daha etkin ve saydam olması için reformlara gereksinim olduğu da vurgulanmıştır.

Aşağıdaki tablo, Küresel Rekabetçilik Endeksi’nin hesaplanmasında kullanılan ana bileşenlerde Türkiye’nin yerini göstermektedir.

Rekabetçilik Endeksi Bileşeni

138 ülke arasında Türkiye’nin sıralaması (2016)

140 ülke arasında Türkiye’nin sıralaması (2015)

144 ülke arasında Türkiye’nin sıralaması (2014)

Kurumsal yapılanma

74

75

64

Altyapı

48

53

51

Sağlık ve ilköğretim

79

73

69

Yüksek öğretim ve işbaşında eğitim

50

55

50

Mal piyasalarının etkinliği

52

45

43

Pazar büyüklüğü

17

16

16

İnovasyon

71

60

56

İşgücü piyasaları

126

127

131

Makroekonomik ortam

54

68

58

Mali piyasaların gelişmişliği

82

64

58

Teknolojik hazırlık

67

64

55

İş dünyasının yetkinliği

65

58

50

 

2016-2017 Küresel Rekabet Gücü Raporu'na linke tıklayarak ulaşabilirsiniz: http://www3.weforum.org/docs/GCR2016-2017/05FullReport/TheGlobalCompetit...

 

 

 

Türkçe