Dünya Ekonomik Forumu - Mali Gelişme Raporu 2012


Dünya Ekonomik Forumu Mali Gelişme Raporu 2012 Adlı Çalışmasını Yayımladı.

Türkiye 62 Ülke arasında 42. sırada Yer Aldı. Geçen Seneye Göre Bir Sıra Yükseldi.

İsviçre’de yerleşik olan Dünya Ekonomik Forumu (www.weforum.org) “Mali Gelişme Raporu 2012” isimli çalışmasını yayımladı. Rapor, 121 adet parametreyi dikkate alarak ülkeler arasında bir sıralama yapmakta. Dikkate alınan ülkeler, mali sistemleri gelişmiş olan 62 adet ülke arasından seçilmektedir. Söz edilen endeksin geliştirilmesindeki temel amaç; sermaye piyasaları da dahil olmak üzere mali sistemin genel rekabet gücünü ortaya koyabilmektir. Endeksi oluşturan toplam 7 adet bileşen bulunmaktadır.

Endekse göre yapılan sıralamada ilk 10 sırayı alan ülkeler aşağıdadır.

Tablo 1: Mali Gelişim Endeksine Göre 62 Ülke Arasında En Yüksek Puan Alan ilk 10 Ülke 

  1. Hong Kong SAR

(Special Administrative Region-Özel İdari Bölge, Çin Halk Cumhuriyeti)

  1. Amerika Birleşik Devletleri
  1. İngiltere
  1. Singapur
  1. Avustralya
  1. Kanada
  1. Japonya
  1. İsviçre
  1. Hollanda
  1. İsveç

 

Mali sistemin serbestleşmesi-liberalleşmesi ve mali istikrar skoruna göre yapılan sınıflandırmada üç grup ülke bulunmaktadır. Bu gruplar muhafazakar sisteme sahip olanlar, geçiş aşamasında olanlar ve liberal ülkeler olmak üzere oluşturulmuştur. Dünya Ekonomik Forumu Türkiye’yi geçiş aşamasında olan ülkeler arasında değerlendirmeye almaktadır. Bu ülkelerin 1-7 arasında aldığı puana göre yapılan sıralama aşağıda bulunmaktadır.

Tablo 2: Geçiş Aşamasında Olan Ülkeler ve Aldıkları Puana Göre Sıralamaları 

Birleşik Arap Emirlikleri

Şili

Malezya

Kuveyt

Güney Afrika

Çin

Finlandiya

Panama

Tayland

Bahreyn

Güney Kore

Filipinler

Macaristan

Türkiye

 

Türkiye ile ilgili değerlendirme:

2008 yılından bu yana hazırlanan rapora göre Türkiye bir önceki yıla göre bir basamak yükselmiş, 62 ülke arasında 42. sırada konumlanmıştır. Türkiye’nin güçlü olduğu bileşenler arasında 23. sıradaki konumu ile sermaye piyasalarındaki gelişimi gelmektedir. Türkiye’nin güçlü olduğu alanlardan bir diğeri sigortacılıktır. Sigortacılık alanındaki gelişmişlik düzeyi ile Türkiye 35. sırada konumlanmıştır. Forum’un yaptığı değerlendirmeye göre Türkiye’nin olumsuz performans gösterdiği alanlar arasında mali istikrarsızlık (58. sıra) gelmektedir. Ayrıca döviz piyasalarında 56., bankacılık sistemindeki istikrarsızlık kalemlerinde ise 50. sıradadır.

Türkiye’de mali sistemi oluşturan ana kalemlerin büyüklükleri ve toplam içinde aldığı pay aşağıda ifade edilmektedir. Türkiye’de mali sistemin toplam büyüklüğünün gayrı safi yurtiçi hasılaya olan oranı %100’ün üzerindedir.

 

İlgili Kalem

Toplam büyüklük,

ABD doları milyar

Toplam içinde aldığı pay, %

Kamu Borçlanma Araçları

316.9

31.4

Özel Sektör Borçlanma Araçları

14.5

1.4

Bankalarda Bulunan Mevduat

371

36.8

Sermaye Piyasaları Araçları

306.7

30.4

 

İletişim:

Nesrin Balkan ve Rekabet Forumu

 

 

Türkçe