Dünya Ekonomik Forumu - Küresel Rekabet Raporu 2015-2016

Dünya Ekonomik Forumu 2015-2016 Küresel Rekabet Raporu’nu Açıkladı

Türkiye, makroekonomik ortam ve kurumsal yapılanmadaki bozulma sonucu

140 ülke arasında altı basamak gerileyerek 51. sırayı aldı

30 Eylül 2015

Temel Bulgular:


1.       Küresel Rekabet Raporu 2015-2016’ya göre ülkeler global büyümedeki yavaşlama ve yüksek işsizlik ile mücadele etmek için verimliliklerini arttırmak zorundadır.

2.       Rapordaki bulgulara göre rekabet gücünü arttırmadaki başarısızlık,  durgunluk ve diğer şoklara karşı dayanıklılığı tehlikeye sokmaktadır.

3.       İsviçre, Singapur ve A.B.D. inovasyonu desteklemeye devam etmiş, böylece 140 ekonomi arasında en üst sırada yer almışlardır.


  İsviçre’de yerleşik olan Dünya Ekonomik Forumu (World Economic Forum), TÜSİAD – Sabancı Üniversitesi Rekabet Forumu ile çalışmalarını ortak yürüttüğü, 2015-2016 Küresel Rekabet Gücü Raporu sonuçlarını kamuoyuna açıkladı. Rekabet gücü sıralamasında bu yıl dikkate alınan 140 ülke arasında İsviçre yeniden ilk sırayı aldı. İkincilik ve üçüncülük ise aynı kalarak sırasıyla Singapur ve ABD arasında paylaşıldı. Rekabet gücünde ilk 10 sırayı paylaşan ülkeler ve rekabet gücü sıralamasında konumları aşağıdaki tabloda mevcuttur.

İlk 10 Ülke

Küresel Rekabetçilik Endeksi 2015’e Göre Sıralama (140 ülke içinde)

Küresel Rekabetçilik Endeksi 2014’e Göre Sıralama (144 ülke içinde)

İsviçre

1

1

Singapur

2

2

ABD

3

3

Almanya

4

5

Hollanda

5

8

Japonya

6

6

Hong Kong

7

7

Finlandiya

8

4

İsveç

9

10

İngiltere

10

9

  Dünyanın en büyük gelişmekte olan piyasa ekonomilerinin bazıları rekabet gücünün artırılması konusunda güçlüklerle karşılaşmaya devam etmektedir. Suudi Arabistan 25., Türkiye 51., Brezilya 75. sırada olup sıralamada düşüş göstermişlerdir. Hindistan beş yıllık düşüşünü bitirerek görülmeye değer bir atlama yapmış,16 basamak yükselerek  55. sıraya yükselmiştir.Çin (28.) ise bu yıl da yerini sabit tutarak BRICS ülkesi ekonomilerinin en yükseği olarak sıralamada yerini almıştır

 Türkiye Değerlendirmesi:

  Raporda Türkiye ile ilgili değerlendirmeye gelince; Türkiye’nin 2014 itibariyle satın alma gücü paritesine göre 806.1 milyar ABD dolarlık bir GSYİH büyüklüğüne, kişi başına düşen 10.482 ABD dolarlık bir gelire, Türkiye’nin GSYİH’sinin dünya toplamında %1.40’lık bir paya sahip olduğu hatırlatılmaktadır.

  2015-2016 dönemi Küresel Rekabetçilik Endeksi hesaplamalarına göre Türkiye 140 ülke arasında 51. sıradadır. Türkiye bir önceki yıl 144 ülke arasında 45., ondan önceki yılda ise 148 ülke arasında ise 44. sırada konumlanmıştır. Geçen yıl olduğu gibi Küresel Rekabetçilik Endeksi’nin içinde bulunan bileşenler arasında en iyi performans 16. sırada yerini koruyan pazar büyüklüğü kaleminde gösterilmektedir.  Bu yıl en ağır düşüş Kurumsal yapılanma endeksinde olup Türkiye bu sıralamada 75. sırada yer almıştır. Rapora göre ülkedeki hassas siyasi dönem (Haziran 2015 seçimleri) ile jeopolitik çatışmaların birleşmesi sonucunda oluşan belirsizlik ortamı Türkiye’nin kalkınmasında ciddi rolü olan özel sektör yatırımlarının ve özellikle uluslararası yatırımların yavaşlamasına sebep olmuştur. Rapora göre yatırımların yavaşlamasında yüksek enflasyonun yarattığı belirsizlik ve yerel finansal sektöre duyulan güven ile bu sektörün etkinliğindeki düşüş de rol oynamıştır. Türkiye’nin rekabetçilik sıralamasında yaşadığı düşüşte makroekonomik ortamın bozulması da rol oynamış gözükmektedir.

Aşağıdaki tablo, Küresel Rekabetçilik Endeksi’nin hesaplanmasında kullanılan bileşenlerin bir bölümünde Türkiye’nin yeri hakkında bilgi vermektedir. Tabloda da görüldüğü üzere; bir önceki yıla göre rekabetçilik endeksi bileşenlerinde ciddi düşüş görülmüş olup, sadece İşgücü piyasaları endeksinde iyileşme olduğu ve pazar büyüklüğü endeksinin ise sabit kaldığı görülmektedir.

Rekabetçilik Endeksi Bileşeni

140 ülke arasında Türkiye’nin sıralaması (2015)

144 ülke arasında Türkiye’nin sıralaması (2014)

Kurumsal yapılanma

75

64

Altyapı

53

51

Sağlık ve ilköğretim

73

69

Yüksek öğretim ve işbaşında eğitim

55

50

Emtia-Mal piyasalarının etkinliği

45

43

Pazar büyüklüğü

16

16

İnovasyon

60

56

İşgücü piyasaları

127

131

Makroekonomik ortam

68

58

Mali piyasaların gelişmişliği

64

58

 

 2015-2016 Küresel Rekabet Gücü Raporu'na ulaşmak için lütfen tıklayınız

 

 

 

 

 

 

Türkçe