Dünya Ekonomik Forumu - Küresel Rekabet Raporu 2014-2015

 

 Dünya Ekonomik Forumu 2014-2015 Küresel Rekabet Raporu’nu Açıkladı.

Rekabet gücünün önemli bileşeni Makroekonomik ortam endeksin de artış gösteren

Türkiye 144 ülke arasında bir basamak gerileyerek 45. sırayı aldı.

3 Eylül 2014


Temel Bulgular:

1.       Küresel Rekabet Raporu 2014-2015, uzun vadeli ekonomik büyüme için gerekli yapısal reformların belirlenmesi ve uygulanmasında  ilerlemeyi yetersiz bulmaktadır.

2.       İsviçre Küresel Rekabetçilik Endeksi sıralamasında raporun üstünde kalmış olup; ABD ve Japonya üst üste iki yıldır  sıralamada yukarı çıkmaktadır.

3.       İnovasyon, yetenek geliştirme ve kurumsal güç, dünyanın en rekabetçi ekonomilerinin belirlenmesinde belirleyici bir rol oynamaya devam etmektedir.

 

    İsviçre’de yerleşik olan Dünya Ekonomik Forumu (World Economic Forum) 2014-2015 Küresel Rekabet Gücü Raporu sonuçlarını kamuoyuna açıkladı. Rekabet gücü sıralamasında bu yıl dikkate alınan 144 ülke arasında İsviçre yeniden ilk sırayı aldı. İkincilik ve üçüncülük ise sırasıyla Singapur ve ABD arasında paylaşıldı. Rekabet gücünde ilk 10 sırayı paylaşan ülkeler ve rekabet gücü sıralamasında konumları aşağıdaki tabloda mevcuttur.

İlk 10 Ülke

Küresel Rekabetçilik Endeksi 2014’e Göre Sıralama (144 ülke içinde)

Küresel Rekabetçilik Endeksi 2013’e Göre Sıralama (148 ülke içinde)

İsviçre

1

1

Singapur

2

2

ABD

3

5

Finlandiya

4

3

Almanya

5

4

Japonya

6

9

Hong Kong

7

7

Hollanda

8

8

İngiltere

9

10

İsveç

10

6

    Küresel Rekabet Gücü Endeksi’ne göre; ABD rekabetçilikteki yerinde bu yıl da geçen yıl olduğu gibi ilerleme kaydetmiş, iki sıra yükselerek  üçüncülüğe yerleşmiş olup, kurumsal çerçeve ve inovasyon puanlarını yükseltmiştir.

    Dünyanın en büyük gelişmekte olan piyasa ekonomilerinin bazıları rekabet gücünün artırılması konusunda güçlüklerle karşılaşmaya devam etmektedir. Suudi Arabistan (24.), Türkiye (45.), Güney Afrika (56.), Brezilya (57.), Meksika (61.), Hindistan (71.) ve Nijerya (127.) sırada olup sıralamada her ülkede düşüş gözlemlenmektedir. Çin (28.) ise tam tersine, bir basamak yukarı çıkarak, BRICS ülkesi ekonomilerinin en yükseği olarak sıralamada yerini almıştır.

   Türkiye Değerlendirmesi:

    Raporda Türkiye ile ilgili değerlendirmeye gelince; Türkiye’nin 2013 itibariyle satın alma gücü paritesine göre 827.2 milyar ABD dolarlık bir GSYİH büyüklüğüne, kişi başına düşen 10.815 ABD dolarlık bir gelire, Türkiye’nin GSYİH’sinin dünya toplamında %1.35’lık bir paya sahip olduğu hatırlatılmaktadır.

   2014-2015 dönemi Küresel Rekabetçilik Endeksi hesaplamalarına göre Türkiye 144 ülke arasında 45. sıradadır. Türkiye bir önceki yıl 148 ülke arasında 44., ondan önceki yılda ise 144 ülke arasında ise 43. sırada konumlanmıştır. Geçen yıl olduğu gibi Küresel Rekabetçilik Endeksi’nin içinde bulunan bileşenler arasında en iyi performans pazar büyüklüğü kaleminde gösterilmektedir. Pazar büyüklüğünde en rekabetçi 16. ekonomi olurken, en kötü performans yeniden 131. sıra ile işgücü piyasasının etkinliği kaleminde görülmektedir.

   Aşağıdaki tablo, Küresel Rekabetçilik Endeksi’nin hesaplanmasında kullanılan bileşenlerin bir bölümünde Türkiye’nin yeri hakkında bilgi vermektedir. Tabloda da görüldüğü üzere; bir önceki yıla göre en önemli iyileşmeler makroekonomik ortam, yüksek öğretim ve işbaşında eğitim de görülmüş olup, emtia-mal piyasalarının etkinliği ve Pazar büyüklüğü endekslerinin sabit kaldığı görülmektedir.

Rekabetçilik Endeksi Bileşeni

144 ülke arasında Türkiye’nin sıralaması (2014)

148 ülke arasında Türkiye’nin sıralaması (2013)

Kurumsal yapılanma

64

56

Altyapı

51

49

Sağlık ve ilköğretim

69

59

Yüksek öğretim ve işbaşında eğitim

50

65

Emtia-Mal piyasalarının etkinliği

43

43

Pazar büyüklüğü

16

16

İnovasyon

56

50

İşgücü piyasaları

131

130

Makroekonomik ortam

58

76

Mali piyasaların gelişmişliği

58

51

 


 

 

 

Türkçe