Dünya Ekonomik Forumu - Küresel Rekabet Raporu 2012

 

Dünya Ekonomik Forumu 2012-2013 Küresel Rekabet Raporu’nu Açıkladı

Türkiye bir önceki yıla göre 16 sıra yükselerek 144 ülke arasında 43. sırayı aldı

 

Temel Bulgular:

1.       Avrupa ülkeleri arasındaki rekabet gücü farklılığında artış izlenmektedir. Bir başka ifadeyle; Avrupa ülkelerinin rekabet gücü arasındaki fark artmaktadır.

2.       ABD’nin genel sıralama içindeki konumunda düşüş olsa da; dünyanın en yenilikçi ekonomisi olma özelliği devam etmektedir.

3.       Hindistan’ın ve Rusya’nın rekabet gücünde düşüş yaşanırken, Çin büyük ölçekli gelişmekte olan ülkeler arasında en rekabetçi ülkedir.

 

İsviçre’de yerleşik olan Dünya Ekonomik Forumu (World Economic Forum) 2012-2013 Küresel Rekabet Gücü Raporu sonuçlarını kamuoyuna açıkladı. Rekabet gücü sıralamasında bu yıl dikkate alınan 144 ülke arasında İsviçre ilk sırayı aldı. İkincilik ve üçüncülük ise sırasıyla Singapur ve Finlandiya arasında paylaşıldı. Rekabet gücünde ilk 10 sırayı paylaşan ülkeler ve rekabet gücü sıralamasında konumları aşağıdaki tabloda mevcuttur.

İlk 10 Ülke

Küresel Rekabetçilik Endeksi 2012’ye Göre Sıralama (144 ülke içinde)

Küresel Rekabetçilik Endeksi 2011’e Göre Sıralama (144 ülke içinde)

İsviçre

1

1

Singapur

2

2

Finlandiya

3

4

İsveç

4

3

Hollanda

5

7

Almanya

6

6

ABD

7

5

İngiltere

8

10

Hong Kong

9

11

Japonya

10

9

 

Küresel Rekabet Gücü Endeksi’nde aldığı genel puandaki yükselmeye rağmen, ABD son 4 yıllık dönemde sıralamada düşüşünü devam ettirmektedir. 2012 - 2013 yılı hesaplamalarına göre 2 sıra daha düşerek dünyanın en rekabetçi  7. ülkesi olarak yer almıştır. ABD ekonomisindeki makro-ekonomik kırılganlıkların yanında, özellikle kurumsal yapılanmada endişelerin olduğu vurgulanmaktadır. Bu endişelerin başında kamuoyunun siyasetçilere karşı azalan güveni, bir diğeri ise kamu yönetiminin etkin işleyişinde düşüşün varlığına ilişkin yine kamuoyunun bir bölümünde oluşan algılama gelmektedir.

Çin, 29. sıradaki konumu ile en rekabetçi 30 ekonomiden biridir. Büyük ölçekli gelişmekte olan ülkeler arasında lider pozisyona sahiptir. Diğer 4 BRICS ülkeleri arasında Güney Afrika 52., Brezilya 48., Hindistan 59., Rusya ise 67. sıradadır. Türkiye BRICS ülkeleri arasında bu yılki yükselme ile sadece Çin’in arkasında kalmıştır. Orta Doğu’ya ve Kuzey Afrika ülkelerine bakıldığında Katar 11.sıra ile anılan bölgede lider durumdadır. Suudi Arabistan ise 18. sırada yer alarak dünyanın rekabetçi 20 ülkesi arasında yer almayı başarmıştır. Latin Amerika’da ise Şili lider ülkedir ve 33. sıra ile en rekabetçi ekonomi konumundadır. Meksika 53. sıradadır.

Türkiye Değerlendirmesi:

Raporda Türkiye ile ilgili değerlendirmeye gelince; Türkiye’nin 2011 itibariyle satın alma gücü paritesine göre 778.1 milyar ABD dolarlık bir GSYİH büyüklüğüne, kişi başına düşen 10.522 ABD dolarlık bir gelire, Türkiye’nin GSYİH’sinin dünya toplamında %1.36’lık bir paya sahip olduğu hatırlatılmaktadır.

2012-2013 dönemi Küresel Rekabetçilik Endeksi hesaplamalarına göre Türkiye 144 ülke arasında 43. sıradadır. Türkiye bir önceki yıl 142 ülke arasında 59., ondan önceki yılda ise 139 ülke arasında ise 61. sırada konumlanmıştır. Küresel Rekabetçilik Endeksi’nin içinde bulunan bileşenler arasında en iyi performans pazar büyüklüğü kaleminde gösterilmektedir. Pazar büyüklüğünde en rekabetçi 15. ekonomi olurken, en kötü performans 124. sıra ile işgücü piyasasının etkinliği kaleminde görülmektedir.

Aşağıdaki tablo, Küresel Rekabetçilik Endeksi’nin hesaplanmasında kullanılan bileşenlerin bir bölümünde Türkiye’nin yeri hakkında bilgi vermektedir. Tabloda da görüldüğü üzere; bir önceki yıla göre en önemli iyileşmeler kurumsal yapılanma, sağlık ve ilköğretim, emtia-mal piyasalarının etkinliği,  mali piyasaların gelişmişliği,  makroekonomik ortam, işgücü piyasaları endekslerinde görülmektedir.

Rekabetçilik Endeksi Bileşeni

144 ülke arasında Türkiye’nin sıralaması (2012)

142 ülke arasında Türkiye’nin sıralaması (2011)

Kurumsal yapılanma

64

80

Altyapı

51

51

Sağlık ve ilköğretim

63

75

Yüksek öğretim ve işbaşında eğitim

74

74

Emtia-Mal piyasalarının etkinliği

38

47

Pazar büyüklüğü

15

17

İnovasyon

55

69

İşgücü piyasaları

124

133

Makroekonomik ortam

55

69

Mali piyasaların gelişmişliği

44

55

 

Rekabet Forumu Direktör Yardımcısı Enver Selçuk Karaata'nın, Küresel Rekabet Raporu 2012'nin analizini yapmak üzere konuk olduğu Bloomberg HT - Günden Kalanlar programını izlemek lütfen tıklayınız

Ayrıntılı bilgi: TÜSİAD – Sabancı Üniversitesi Rekabet Forumu (REF)  web: www.ref.sabanciuniv.edu

Sezen Uğurlu ve Selçuk Karaata 0 216 483 97 21, ref-crm@sabanciuniv.edu 

Basın bilgi için: Nesrin Balkan – 0216 483 90 97 – 0542 432 89 98 nesrin@sabanciuniv.edu

 


 

Türkçe