Dünya Ekonomik Forumu - Küresel Rekabetçilik Raporu 2017-2018

 

 

Dünya Ekonomik Forumu 2017-2018 Küresel Rekabetçilik Raporu’nu Açıkladı 

 

Türkiye 137 ülke arasında iki basamak yükselerek 53. sırayı aldı

  27 Eylül 2017

 Temel Bulgular:

 

  1. Krizden 10 yıl sonra da, finansal sektör savunmasız kalmaya devam etmektedir.
  2. Mevcut durumda daha fazla ülke inovasyon yapabiliyor, ancak bunun faydalarını yayabilmek için daha fazlasının yapılması lazım. Çin, Hindistan ve Endonezya gibi başlıca gelişmekte olan pazarlar, gelişmiş ekonomileri yakalayarak inovasyon merkezleri haline gelmektedir.  Ancak inovasyonun meyvelerin daha geniş bir biçimde paylaşılablmesi için kişi ve şirketlerin yeni teknoloji edinme kabiliyetlerinin artması gerekli.
  3. 4. Sanayi Devrimi döneminde ortak refahı sağlamak için hem işgücü piyasalarını daha esnek olması hem de çalışanların korunması gerekmektedir.

 

İsviçre’de yerleşik olan Dünya Ekonomik Forumu (World Economic Forum) 2017 -2018 Küresel Rekabetçilik Raporu’nun sonuçlarını kamuoyuna açıkladı. Rekabet gücü sıralamasında yer alan 137 ülke arasında ilk üç sırayı bu sene de İsviçre, ABD ve Singapur aldı. Rekabet gücü sıralamasındaki ilk 10 ülke ise aşağıdaki gibidir:

 

İlk 10 Ülke

Küresel Rekabetçilik Endeksi 2017’e Göre Sıralama (137 ülke içinde)

Küresel Rekabetçilik Endeksi 2016’e Göre Sıralama (138 ülke içinde)

İsviçre

1

1

ABD

2

3

Singapur

3

2

Hollanda

4

4

Almanya

5

5

Hong Kong

6

9

İsveç

7

6

İngiltere

8

7

Japonya

9

8

Finlandiya

10

10

 

Raporun başlıca vurguları şöyle özetlenebilir: Avrupa ülkeleri ekonomileri yeniden sıralamada ilk 10’a hakim olmaya devam ederken, İspanya iki puan düşüş göstererek 34. sırada,  İtalya bir puan yükselerek 43. sırada,  Yunanistan ise geçtiğimiz seneye göre bir basamak geri giderek 87. sırada yer almıştır. Euro bölgesinin ikinci büyük ekonomisi olan Fransa ise bir basamak düşerek 22. Sıraya yerleşmiştir.  İngiltere’nin bir basamaklık düşüşü (8.) henüz Brexit müzakerelerinin sonucunu yansıtmamaktadır. Brexit müzakerelerinin ülkenin rekabet gücünü daha da zayıflatması muhtemeldir.

Çin (27.) bir basamak yükselerek BRICS ülkesi ekonomilerinin en yükseği olarak sıralamada yerini almıştır. Rusya beş, Brezilya bir basamak yükselerek sırasıyla 38. ve 80. olmuş, Güney Afrika ise ondört sıra birden düşerek 61. sırada yer almıştır.

 

Türkiye Değerlendirmesi:

Raporda Türkiye ile ilgili değerlendirmeye gelince; Türkiye’nin 2016 itibariyle satın alma gücü paritesine göre 857.4 milyar ABD dolarlık bir GSYİH büyüklüğüne, kişi başına düşen 10742.7 ABD dolarlık bir gelire, Türkiye’nin GSYİH’sinin dünya toplamında %1.66’lık bir paya sahip olduğu hatırlatılmaktadır.

2017-2018 dönemi Küresel Rekabetçilik Endeksi hesaplamalarına göre, Türkiye 137 ülke arasında 53. sıraya yükselmiştir. Türkiye, bir önceki yıl 138 ülke arasında 55., ondan önceki yılda ise 140 ülke arasında 51. sırada konumlanmıştır. Son iki yılda olduğu gibi Küresel Rekabetçilik Endeksi’nin içinde bulunan bileşenler arasında en iyi performans 14. sırada yerini koruyan Pazar Büyüklüğü kaleminde gösterilmektedir.  Son iki yılda en ağır düşüş Sağlık ve İlköğretim ve Altyapı endekslerinde gerçekleşmiştir.  Geçtiğimiz yıllara göre en belirgin yükseliş ise Makroekonomik Ortam ve Teknolojik Hazırlık endekslerinde gerçekleşmiş olup, diğer endekslerde 1-2 basamak artış meydana gelmiştir.

Türkiye iki sıra yükselmiş, ancak tarihsel olarak hala daha düşük bir konumdadır (2012'de 43. sıradaydı). Bu yıl, en güçlü gelişme son teknolojilerin kullanımında olduğu gibi mobil genişbant aboneliklerinde de görülmüştür – abonelerin nüfusa oranı 2015'te yüzde 51 iken, 2016'da yüzde 67’ye yükselmiştir.  Rapora göre gelecekte Türkiye, kurumsal çerçevesini iyileştirmeli, emek piyasalarında var olan önemli katılıkları gidermeli ve finansal piyasaların etkinliğini ve istikrarını sağlamlaştırmalıdır. Rapora göre 2017'de Türkiye ekonomisinin yüzde 2,9 oranında büyümesi beklenmektedir. Yılın ilk yarısında liranın değer kaybetmesi, Türk ihracatına ve hükümetin parasal ve mali politikalar yoluyla iç talebi artırmasına yardımcı oldu.

Aşağıdaki tablo, Küresel Rekabetçilik Endeksi’nin hesaplanmasında kullanılan ana bileşenlerde Türkiye’nin yerini göstermektedir.

 

REKABETÇILIK ENDEKSI BILEŞENI

137 ÜLKE ARASINDA TÜRKIYE’NIN SIRALAMASI (2017)

138 ÜLKE ARASINDA TÜRKIYE’NIN SIRALAMASI (2016)

140 ÜLKE ARASINDA TÜRKIYE’NIN SIRALAMASI (2015)

Kurumsal yapılanma

71

74

75

Altyapı

53

48

53

Sağlık ve ilköğretim

84

79

73

Yükseköğretim ve işbaşında eğitim

48

50

55

Mal piyasalarının etkinliği

53

52

45

Pazar büyüklüğü

14

17

16

İnovasyon

69

71

60

İşgücü piyasaları

127

126

127

Makroekonomik ortam

50

54

68

Mali piyasaların gelişmişliği

80

82

64

Teknolojik hazırlık

62

67

64

İş dünyasının yetkinliği

67

65

58

 

Dünya Ekonomik Forumu Küresel Rekabetçilik Raporu 2017-2018'e ulaşmak için lütfen tıklayınız 

 

Türkçe