Dünya Ekonomik Forumu - Küresel Bilgi Teknoloji Raporu 2012

 

Yeni Bir Dijital-Sayısal Uçurumun Doğduğuna İşaret Eden

Dünya Ekonomik Forumu Küresel Bilgi Teknoloji Raporu Yayımlandı

Türkiye 142 ülke arasında 52. sırada yer aldı

TÜSİAD – Sabancı Üniversitesi Rekabet Forumu REF, Dünya Ekonomik Forumu (WEF) Küresel Bilgi Teknolojisi Raporunu dünya ile aynı anda Türkiye’de açıkladı. WEF tarafından  11. defa yayımlanan Küresel Bilgi Teknolojisi Raporu; bilişim teknolojilerinin ekonomi ve toplum üzerinde yarattığı dönüşüme yol açan etki üzerine odaklanıyor. Raporda bilişim teknolojilerini ilgilendiren sosyal ve ekonomik parametreler ışığında, bir ülkenin rekabet gücünü etkileyen Birbiriyle Bağlantılı Olmaya (Şebekeler/Ağyapılar İçinde Olmaya) Hazırlık Endeksi (Networked Readiness Index-NRI) temelinde bir sıralama yapılıyor.

NRI, 4 adet alt endeksten oluşmaktadır. Bunlar; 1. çevre koşulları, 2. hazırlıklı olma, 3. kullanım, 4. yaratılan etki şeklinde sınıflandırılmıştır. Endeksin bileşimi aşağıdaki şemada ortaya konmaktadır.

 

 

142 ülke içinde İsveç birinci sırayı almakta, ardından Singapur ve Finlandiya gelmektedir. Kuzey Avrupa ülkelerinin bilişim devriminin öncü ülkeleri olduğunun altı çizilmektedir. ABD 8. sırada yer almakta, politika ve düzenleyici ortamdaki bazı sorunları nedeniyle, altyapıdaki gelişmişliğine rağmen yükselmekte sıkıntı yaşamaktadır.

Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika’dan oluşan BRICS ülkelerinin genel rekabetçilik düzeylerindeki yükselmeye rağmen, daha gelişmiş ülkelerle karşılaştırıldıklarında söz konusu endeks temelinde yapılan sıralamada aşağı düzeylerde bulunmaktalar. Aşağıda tablo, ilk 10 ülke ve Türkiye de dâhil bazı ülkelerin 142 ülke içindeki sıralamasını vermektedir.

 


Raporun tamamına ulaşmak için tıklayınız

Ayrıntılı bilgi için: TÜSİAD – Sabancı Üniversitesi Rekabet Forumu (REF) E-posta: ref-crm@sabanciuniv.edu

Basın bilgi için: Nesrin Balkan – 0216 483 90 97 – 0542 432 89 98 E-posta: nesrin@sabanciuniv.edu

 

 

 


Türkçe