NANOPLAT:AVRUPA TÜKETİCİ PİYASALARINDA NANOTEKNOLOJİ HAKKINDA KATILIMCI PROSESLERİ GELİŞTİRME PLATFORMU

Amaç: Nanoteknoloji hakkında kamuoyunda bir bilinç yaratmayı, paydaşlar arasında diyaloğu hedefleyen AB kaynaklı bu projeye REF'in yanı sıra Norveç'ten, İngiltere'den, Almanya'dan, Macaristan'dan, kuruluşlar ortak teklif vermiştir. Teklif Avrupa Komisyonu tarafından kabul edilmiştir. Türkiye'de tüketici hakları ve nanoteknoloji bağlamında mevzuat, hukuk gibi alanlarda araştırma çalışmaları 2009 yılında tamamlanmıştır.

Proje Ekibi:

 

National Institute for Consumer Research SIFO Norweç
CRIC, University of Manchester UNIMAN Birleşik Krallık
Institut für Ökologische Wirtschaftsforschung IÖW Almanya
Central European University CEU Macaristan
TÜSİAD-Sabanci University Competitiveness Forum REF Türkiye
University of Bergen UiB Norveç
Strategic Design Scenarios SDS Belçika

 

Türkçe