AVRUPA İMALAT SANAYİİNDE YENİLİK ARAŞTIRMASI 2006/07

Amaç: Üretim sektörünün yenilikçilik kabiliyetinin ve potansiyelinin ölçülmesi; Avrupa'da imalat sanayiinin gerek teknik gerek organizasyonel ve yönetimsel gelişmesinin bir veri tabanına dayanılarak zaman boyutunda takip edilmesi; yapılan tespitlerin imalat sanayii ile paylaşılması; organizasyonel, yönetimsel ve teknik yeni kavram ve gelişmelerin imalat sanayiinde yayılmasına hizmet etme; çalışmaya katılan firmalara sektör içindeki yerlerine ilişkin bilgi aktarma; durum tespitinden hareketle imalat sanayiinin gelişimine yönelik öneriler geliştirilmesi ve imalat sanayii ile paylaşılması; siyasette ve bürokraside karar alıcılara güvenilir bilgi ve tespitler sunma.

Kapsam: Avrupa İmalat Sanayiinde Yenilik Araştırması 2006/07, Fraunhofer Institute for Systems and Innovation Research (ISI) liderliğinde 13 ülke (Almanya, Avusturya, Fransa, Finlandiya, Hırvatistan, Hollanda, İngiltere, İspanya, İsviçre, İtalya, Slovenya, Türkiye ve Yunanistan) tarafından kurulan bir Konsorsiyum ile yürütülen uluslararası bir projedir. Tekstil ürünleri, gıda ve içecek ürünleri, ağaç ve mantar ürünleri, kağıt ürünleri, basım ve yayım, kimyasal madde ve ürünler, plastik ve kauçuk ürünler, ana metal, metal eşya, makina ve teçhizat, elektrikli makine ve cihaz, radyo, televizyon, haberleşme teçhizatı, tıbbi, hassas ve optik aletler, ulaşım araçları, mobilya ve diğer imalat sanayii sektörlerini kapsayan proje; İstanbul, İzmir, Kocaeli, Gaziantep ve Kayseri illerinin merkezlerini oluşturduğu 5 bölgede uygulanmıştır.

Taraflar: REF (Gündüz Ulusoy ve Hande Yeğenoğlu), Sabancı Üniversitesi ve Fraunhofer Institute for Systems and Innovation Research.

Gelişmeler: Anket tercümesi ve diğer çalışmalar Aralık 2005'te başlamış ve Ocak 2006 itibariyle sona ermiştir. Farklı sektörlerden 8 firmada uygulanan pilot çalışma Şubat ayı sonunda tamamlanmıştır. Sektör ve şehirlere göre istatistiki dağılım yapılmış ve bu dağılıma göre anket uygulaması yapılacak şirket adetleri belirlenmiştir. Anket uygulaması Mayıs 2006'da başlamış ve toplam 124 firmadan veri toplanmıştır. Konsorsiyum ülkeleri verilerinin karşılaştırılacağı bültenin hazırlanması devam etmektedir.

Sonuçlar: Türkiye verileri ile hazırlanmış rapor için tıklayınız.

Türkiye verileri ile hazırlanmış raporun Yönetici Özeti için tıklayınız.

 

 

Türkçe