IKED ve Lund Üniversitesi İşbirliği

REF'in koordine ettiği Ulusal İnovasyon Girişimi kapsamında başlatılan işbirliklerinden ilki; bilgi ekonomisi ve girişimci geliştirme konularında araştırmalar yapan Institute for Knowledge Economy and Enterprise Development ile yapılan işbirliğidir (IKED). Diğer işbirliği yapılan kurum ise; Lund Üniversitesi'ne bağlı bir araştırma merkezi olan ve inovasyon sistemlerinde öğrenme, bölgesel inovasyon sistemleri, verimlilik artışında ar-ge ve inovasyonun etkilerinin değerlendirilmesi gibi alanlarda araştırma yapan Division of Innovation'dır.

Her iki kurum da İsveç'te yerleşiktir.İmzalanan işbirliği anlaşmaları ile adı geçen kurumlar, çeşitli projelerde, kaynaklarını ve kendi ağyapısı içinde bulunan uzman ve kurumları kullanarak işbirliği yapacaklar; ortak ilgi alanlarını içeren konularda bilgi değişimi, ilgili konferans ve etkinliklerde bilgi aktarımı sağlayacaklardır.

Türkçe