Institute of East Asian Studies, Duisburg Üniversitesi, Essen İşbirliği

Çin, Hindistan ve Asya ülkelerinin dünya ekonomisi için önemli bir konuma ulaştıkları bilinmektedir. Güney Kore, Tayvan, Hong Kong endüstrileşme alanında önemli kazanımlar elde etmiş, Çin yüksek büyüme oranlarına sahip olmuş ve bunu şimdilik sürdürülebilir kılmayı başarmıştır. Çin'in uluslararası ticarette etkinleşen konumunu hızla pekiştireceği düşünülebilir. Bir bütün olarak Asya'ya bakıldığında ise bu coğrafyanın dünya ekonomik gücünün önemli bir çekirdeği olacağı ve 2025'e kadar toplam GSYİH'nın yarısını oluşturabileceği tahmin edilmektedir (Growth Development Network, 2007).

Ülkemizi de yakından ilgilendiren bu sürece, sahip olduğumuzdan daha farklı bir biçimde yani daha bilimsel ve stratejik bir bakış ihtiyacı olduğu kesindir. Bu bakışa katkıda bulunabilmek amacıyla; TÜSİAD - Sabancı Üniversitesi Rekabet Forumu, işbirliği yaptığı kuruluşlar arasına Almanya'da yerleşik Institute of East Asian Studies, Universitat Duisburg - Essen'i katmıştır. İmzalanan mutabakat zaptı ile Çin ve diğer Doğu Asya ülkelerinin ekonomik ilişkilerine dair çeşitli araştırmaların yapılması, etkinlikler düzenlenerek bu ülkelerdeki gelişmelerin Türkiye'de genel olarak kamuoyu ile özel olarak da iş dünyası ve araştırma kurumlarından oluşan paydaşlara sunulması planlanmıştır.

Türkçe