REKABET KONGRESİ

Rekabet Forumu ve Sektörel Dernekler Federasyonu (SEDEFED) işbirliği ile 2005 yılından bu yana düzenlenen Rekabet Kongresi; uluslararası uzmanlar, kamu kesimi, akademik çevreler ve sivil toplum kuruluşları ile iş dünyasını bir araya getirerek daha rekabetçi olmak adına somut adımlar atmayı hedefliyor.

Kongreler hakkında ayrıntılı bilgiyi www.rekabetkongresi.org adresinden edinebilirsiniz.