KÜRESEL REKABET KONSEYİ

Küresel Rekabet Konseyi dünyanın her yerinden Rekabet Konseylerinden oluşan yeni bir küresel ağdır. Ulusal rekabetin temel sürücüleri şu anda küresel ekonomik büyümeyi destekleyen ağlarla birleşmişlerdir. Bir zamanlar küresel rekabet avantajı için temel olan inovasyon, sürdürülebilirlik ve dirençlilik şimdi refah için küresel platformlardır. Küresel davranmak, şu anda ulusal ekonomik rekabet için bir önkoşuldur.

Geçtiğimiz yıllar boyunca Amerika Konseyi dünyanın birçok yerinde yeni rekabet konseylerinin kurulmasına yardım etti ve rekabetin kamu- özel sektör ortaklığı ile sağlanabildiği düşüncesinden hareketle ve dünyanın her yerinden değişik birçok meslektaşla stratejik ortaklık kurdu. Küresel Rekabet Konseyi yaratılırken, biz birçok ulusal rekabet organizasyonunu- ve yenilerinin yaratımını teşvik etmek- ulusal rekabet ve küresel işbirliği konuşlarında süregelen yıllık diyaloglar teşvik etmek amacıyla bir araya gelmelerini istedik.
Orijinal ve en eski Konsey olan Amerikan Konsey (2006 yılında 20. yıldönümünü kutlayan) Küresel Rekabet Konseyi için yönetici sekreteri olarak çekirdek kurucu ortaklarına finansal ve fikirsel katkıda bulunmak, organizasyonel sorumlulukları ve yeni kurumların politika geliştirme çalışmalarını yönetmek için küresel rekabet konseyinin yönetici sekreteri olmayı teklif etti.

Konseyler arasındaki en iyi uygulamaları paylaşmak ve küresel liderlerin küresel ve ulusal refaha kendilerini adamaları gibi amaçların yanı sıra, biz küresel rekabet konseyinin, küresel rekabet ve refahı hızlandıracak prensiplerden oluşan bir rapor geliştirmelerini ve yıllık toplantılarda -ki bu tüm dünyada olmalı- sunmalarını öneriyoruz.